Dirigering – orkester

På Kungl. Musikhögskolan undervisar några av de främsta dirigenterna i Sverige idag. Som dirigentstudent ges du möjlighet till regelbundet arbete med olika ensembler, körer och orkestrar. Studierna ger kunskaper i olika aspekter av dirigentarbetet genom att teori och praktik varvas. Handledd podietid är en viktig del av dirigentutbildningarna liksom möjligheten att få dirigera konserter.

Masterprogrammet i dirigering med inriktning orkester vänder sig till dig som vill utveckla din tekniska skicklighet och konstnärliga integritet som orkesterdirigent i en stimulerande studiemiljö.

Masterprogrammet i dirigering ges med två profiler: dirigering – kör samt dirigering – orkester. Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

I utbildningen fördjupar du dig i orkesterdirigering på avancerad nivå. Dessutom får du kunskaper i repetitionsmetodik, instudering och uppförandepraxis.

För att kunna utföra en utvecklad musikalisk analys och göra väl avvägda interpretatoriska val med hänsyn till kunskaper om musikens uppbyggnad, såväl som dess estetiska och historiska kontext, innehåller masterprogrammet i dirigering också ämnet Formlära. Förutom de musikaliska formerna berörs här musikestetik och musikfilosofi samt konsten att tala om musik.

Masterprogrammet avslutas med en examenskonsert (vanligen med Norrköpings Symfoniorkester) och ett skriftligt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras, oftast knuten till examenskonserten. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Undervisningen

En stor del av undervisningen sker vid regelbundna dirigeringsseminarier med två pianister (ibland också med en tillagd stråkkvintett), där alla masterstudenter från båda årskurserna i orkesterdirigering närvarar.

Som student har du också enskilda lektioner, som helt anpassas efter dina individuella behov och kan innehålla allt från slagteknik och analys av specifika verk till karriärsrådgivning.

En annan del av undervisningen är den handledning du får när du arbetar med de olika orkestrarna och ensemblerna. Det sker dels vid själva repetitionsarbetet, men ofta även vid efterföljande videoseminarier, där studenterna tillsammans med läraren går igenom och analyserar den nyss genomförda repetitionen. Studenterna förväntas spela in sig själva på video vid samtliga seminarier, repetitioner och konserter, för att i efterhand med egna ögon kunna se och analysera hur slagteknik, impulser och uttryck fungerar. Skolan äger två videokameror för detta ändamål.

I allmänhet ligger höstterminens tyngdpunkt på dirigeringsseminarier, medan vårterminen domineras av externa projekt och förberedelser inför dem. 

I utbildningen ingår också en kortare grundkurs i de italienska och tyska språken, med fokus på uttal och hur språken används i musiken. Som student har du också möjlighet att under en termin fritt välja ett annat extra ämne. Det kan vara instrumental- eller sångundervisning, komposition, instrumentation eller arrangering, kördirigering, eller något annat du är intresserad av. 

Dirigentforum

En viktig del av utbildningen är en omfattande föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent.

Tätt samarbete med professionella orkestrar

En viktig del av masterutbildningen i orkesterdirigering är samarbeten med flera professionella orkestrar runt om i landet, däribland Gävle Symfoniorkester, Norrlandsoperans orkester, Norrköpings Symfoniorkester, Dalasinfoniettan, Västerås Sinfonietta, samt Försvarsmaktens orkestrar (Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkåt, samt Marinens Musikkår). Detta sker genom att dirigentstudenterna och deras lärare åker till den ort där orkestern är verksam och antingen har workshops eller gör en konsertproduktion.

Du kommer också att få arbeta med KMH Sinfonietta, som består av professionella musiker och drivna studenter på KMH. Det finns också ett etablerat samarbete med KMH Symfoniorkester, där dirigentstudenter får dirigera nyskrivna verk av studenter i kompositionsklassen på konserter som i övrigt dirigeras av gästande dirigenter.

Sedan många år har masterstudenterna i orkesterdirigering olika former av samarbeten med Operahögskolan (som är en del av Stockholms Konstnärliga Högskola, SKH), både vad gäller traditionell opera och nyskriven musikdramatik. 

Dirigera nyskriven musik

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, vilket innebär att dirigenterna arbetar med tonsättarnas nyskrivna musik. Varje vår anordnas en studentdriven festival, ljudOljud, som innebär en fördjupning av detta samarbete. Som en del i arbetet med tonsättarna får dirigentklassen regelbundet arbeta med två av Sveriges främsta ensembler för ny musik, KammarensembleN i Stockholm och Norrbotten NEO i Piteå.

Lärare

I utbildningen får du individuell undervisning och handledning av några av Sveriges ledande dirigenter, bland andra B Tommy Andersson, professor i orkesterdirigering och program- och ämnesansvarig.

Samtliga verksamma vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori Länk till annan webbplats.

Internationellt samarbete

Workshops, master classes och seminarier med gästlärare och världsartister, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt