Musiker, klassisk musik – Edsberg

I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Edsberg ges du stort utrymme att fördjupa dig i instrumentalstudier, både genom individuell övning och genom kammarorkester. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält.

Större delen av studierna är förlagda till Edsberg slott i norra Stockholm som erbjuder en inspirerande studiemiljö för kammarmusik.

Masterprogrammet i västerländsk klassisk tradition har fyra inriktningar:

  • klassisk musik – kammarmusik/solist
  • klassisk musik – orkester
  • klassisk musik – tidig musik
  • klassisk musik – Edsberg

Du väljer en av dessa inriktningar men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter från de andra inriktningarna.

Masterprogrammet på Edsberg fördjupar kunskap och förståelse inom din konstnärliga inriktning. Syftet är att utveckla förmågan att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sidan för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Fokus i Huvudinstrumentkurserna är solistiskt spel på ditt huvudinstrument, repertoarstudier och uppförandepraxis samt publika framföranden. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden.

I kurserna Ensembler och kammarmusik sker instudering och interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och större) med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer.

En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redovisas i konsertform.

I stödämneskurserna ingår seminarier i historisk uppförandepraxis, mental träning och scenisk framställning samt frilanskunskap. Allt för att du ska vara väl förberedd på ett yrkesliv som koncerterande musiker.

Studierna innehåller ett självständigt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion tillsammans med en skriftlig redovisning av arbetsprocessen som avslut på din utbildning.

Undervisningsform

Gemensamma seminarieserier, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används i utbildningen. Uppläggningen ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Genom dessa tematiska studier når du också en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram. Kammarmusiken har en central roll i utbildningen och är lika viktig som den individuella instrumentalundervisningen.

Workshops, master classes, seminarier and konserter med nationella och internationella gästlärare och välrenommerade ensembler sker regelbundet.

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig främst för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå men arbetet för en musiker kan ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många tidigare studenter växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar i världens olika orkestrar.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.