Musiker, klassisk musik – Edsberg

I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Edsberg ges du stort utrymme att fördjupa dig i instrumentalstudier, både genom individuell övning och genom kammarorkester. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält.

Större delen av studierna är förlagda till Edsberg slott i norra Stockholm som erbjuder en inspirerande studiemiljö för kammarmusik.

Masterprogrammet i västerländsk klassisk tradition har fyra inriktningar:

  • klassisk musik – kammarmusik/solist
  • klassisk musik – orkester
  • klassisk musik – tidig musik
  • klassisk musik – Edsberg

Du väljer en av dessa inriktningar men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter från de andra inriktningarna.

Masterprogrammet på Edsberg fördjupar kunskap och förståelse inom din konstnärliga inriktning. Syftet är att utveckla förmågan att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Fokus i Huvudinstrumentkurserna är solistiskt spel på ditt huvudinstrument, repertoarstudier och uppförandepraxis samt publika framföranden. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden.

I kurserna Ensembler och kammarmusik sker instudering och interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och större) med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer.

En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redovisas i konsertform.

I stödämneskurserna ingår seminarier i historisk uppförandepraxis, mental träning och scenisk framställning samt frilanskunskap. Allt för att du ska vara väl förberedd på ett yrkesliv som koncerterande musiker.

Studierna innehåller ett självständigt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion tillsammans med en skriftlig redovisning av arbetsprocessen som avslut på din utbildning.

Undervisningsform

Gemensamma seminarieserier, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används i utbildningen. Uppläggningen ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Genom dessa tematiska studier når du också en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram. Kammarmusiken har en central roll i utbildningen och är lika viktig som den individuella instrumentalundervisningen.

Workshops, master classes, seminarier and konserter med nationella och internationella gästlärare och välrenommerade ensembler sker regelbundet.

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig främst för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå men arbetet för en musiker kan ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många tidigare studenter växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar i världens olika orkestrar.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.