Dirigering – kör

På Kungliga Musikhögskolan undervisar några av de främsta dirigenterna i Sverige idag. Som dirigentstudent får du möjlighet till regelbundet arbete med olika ensembler, körer och orkestrar. Studierna ger kunskaper i olika aspekter av dirigentarbetet genom att teori och praktik varvas. Handledd podietid är en viktig del av dirigentutbildningarna liksom möjligheten att få dirigera konserter. 

Masterprogrammet i dirigering med inriktning kör vänder sig till dig som vill utveckla din tekniska skicklighet och konstnärliga integritet som kördirigent i en stimulerande studiemiljö.

Masterprogrammet i dirigering ges med två profiler: dirigering – kör, samt dirigering – orkester. Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

I utbildningen fördjupar du dig i kördirigering och formlära på avancerad nivå. Dessutom får du kunskaper i repetitionsmetodik, instudering och uppförandepraxis.

Masterprogrammet avslutas med en examenskonsert och ett skriftligt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras, oftast knuten till examenskonserten. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

15-24 februari 2023
Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-19 mars 2023
Antagningsprov på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sidan för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Undervisning

I utbildningen fördjupar du dig i dirigering och formlära på avancerad nivå. Dessutom får du kunskaper i repetitionsmetodik, instudering och uppförandepraxis. Därtill kommer analyser av tyska och italienska med fokus på språkens uppbyggnad, grammatik och uttal.

För att kunna utföra en utvecklad musikalisk analys och göra väl avvägda interpretatoriska val med hänsyn till kunskaper om musikens uppbyggnad såväl som dess estetiska och historiska kontext innehåller masterprogrammet i dirigering också ämnet Formlära. Förutom de musikaliska formerna berörs här musikestetik och musikfilosofi samt konsten att tala om musik.

Undervisningen i dirigering sker dels individuellt, dels i form av seminarier där de medverkande dirigenterna själv utgör övningskören och dels med den professionella ensemblen KMH Vokalensemble. Du får möjligheten att genomföra åtta produktioner med KMH Vokalensemble under programmets gång. En del av masterutbildningen i kördirigering är KMH:s samarbete med Radiokören i form av gemensamma workshops och konserter.

Som student har du också möjlighet att under en termin fritt välja ett annat extra ämne. Det kan vara instrumental- eller sångundervisning, komposition, instrumentation eller arrangering, kördirigering, eller något annat du är intresserad av. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Dirigentforum

En viktig del av utbildningen är en omfattande föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent. 

Dirigera nyskriven musik

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, vilket bland annat innebär att du får lära dig att bearbeta och dirigera nyskriven musik.

Internationellt samarbete

Workshops, master classes och seminarier med gästlärare och världsartister, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Programmet vidareutvecklar din kunskap, ger specialiserad repertoarkännedom och fördjupad konstnärlig insikt som gör dig väl förberedd för arbete som dirigent i det nationella och internationella musiklivet. Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå. 

Relaterad kontakt