Musiker, kyrkomusik – instrumental

Masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar dina instrumentala färdigheter och förbereder dig väl på ett varierat yrkesliv som kyrkomusiker.

Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler:

  • vokal med kördirigering i fokus
  • instrumental med orgel i fokus

Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

Om KMH:s största orgel, placerad i Nathan Milsteinsalen

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt följande:

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik, 180 hp, eller motsvarande, samt godkända antagningsprov.

Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sidan för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

I den instrumentala inriktningen på masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar du dig i orgelkunskap, orgelimprovisation och andra klaverinstrument.

Orgelstudierna anpassas utifrån din individuella nivå, erfarenhet och behov men följer två spår: eget instuderingsarbete och repertoarstudier. Repertoarstudierna präglas av stilistisk allsidighet, historisk spridning, kännedom om uppförandepraxis/estetik samt förtrogenhet med både traditionella kompositionsformer och nutida notation, spelsätt och formtänkande.

Som förberedelse inför kyrkomusikeryrket ger dig programmet också kunskaper i musikbranschens villkor, mental träning och scenisk framställning inom ramen för stödämneskurser.

Examensarbetet om 30 hp innebär en möjlighet för dig att genom självständigt arbete fokusera på och dokumentera den konstnärliga processen. Redovisningen kan ske i flera former: genom skriftligt arbete, audiovisuell dokumentation och/eller digitala media. Du kan också välja en forskningsförberedande inriktning.

Förutom KMH:s lektions- och övningsinstrument kommer du att ha tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

Internationellt utbyte

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet och du kan bredda dina kunskaper via utbytesstudier vid flera olika musikhögskolor runtom i världen.

Kyrkomusikutbildning har en framstående plats vid de flesta europeiska lärosäten i musik och KMH har via Erasmus-programmet deltagit i många internationella utbyten. Detta har även lett till mottagandet av flera inresande utbytesstudenter med orgel som huvudämne.

Internationella studieresor genomförs också, senast hösten 2017 då studenter och lärare reste i Bachs fotspår.

Efter studierna

Tidigare studenter arbetar alla som kyrkomusiker i landets olika samfund. Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna för frilansmusiker inom det klassiska området och en av de största konsertarrangörerna i landet. Och ett omväxlande arbetsliv väntar med gott om utrymme för egna musikaliska initiativ.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt