Musiker, kyrkomusik – instrumental

Masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar dina instrumentala färdigheter och förbereder dig väl på ett varierat yrkesliv som kyrkomusiker.

Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler:

  • vokal med kördirigering i fokus
  • instrumental med orgel i fokus

Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

Om KMH:s största orgel, placerad i Nathan Milsteinsalen

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

I den instrumentala inriktningen på masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar du dig i orgelkunskap, orgelimprovisation och andra klaverinstrument.

Orgelstudierna anpassas utifrån din individuella nivå, erfarenhet och behov men följer två spår: eget instuderingsarbete och repertoarstudier. Repertoarstudierna präglas av stilistisk allsidighet, historisk spridning, kännedom om uppförandepraxis/estetik samt förtrogenhet med både traditionella kompositionsformer och nutida notation, spelsätt och formtänkande.

Som förberedelse inför kyrkomusikeryrket ger dig programmet också kunskaper i musikbranschens villkor, mental träning och scenisk framställning inom ramen för stödämneskurser.

Examensarbetet om 30 hp innebär en möjlighet för dig att genom självständigt arbete fokusera på och dokumentera den konstnärliga processen. Redovisningen kan ske i flera former: genom skriftligt arbete, audiovisuell dokumentation och/eller digitala media. Du kan också välja en forskningsförberedande inriktning.

Förutom KMH:s lektions- och övningsinstrument kommer du att ha tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

Internationellt utbyte

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet och du kan bredda dina kunskaper via utbytesstudier vid flera olika musikhögskolor runtom i världen.

Kyrkomusikutbildning har en framstående plats vid de flesta europeiska lärosäten i musik och KMH har via Erasmus-programmet deltagit i många internationella utbyten. Detta har även lett till mottagandet av flera inresande utbytesstudenter med orgel som huvudämne.

Internationella studieresor genomförs också, senast hösten 2017 då studenter och lärare reste i Bachs fotspår.

Efter studierna

Tidigare studenter arbetar alla som kyrkomusiker i landets olika samfund. Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna för frilansmusiker inom det klassiska området och en av de största konsertarrangörerna i landet. Och ett omväxlande arbetsliv väntar med gott om utrymme för egna musikaliska initiativ.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt