Provbeskrivning för master, musiker, kyrkomusik – instrumental

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–24000

Prov 1 - Digital uttagning

Detta prov är en digital uttagning och den gör du genom att filma dig själv när du spelar.

Spela in en video där du spelar det obligatoriska verket J S Bach: Nun danket alle Gott BWV 657. Spela även in en video med SvPs 5, tre verser med kort preludium. Du ska sjunga till ditt spel.

Skriv ett kortfattat CV där du presenterar din utbildning och övrig verksamhet som är relevant för din ansökan. Skriv även en A4-sida med ett preliminärt tema för det självständiga konstnärliga arbete som ingår i masterutbildningen.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

För att din film ska bli giltig behöver du:

  • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
  • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
  • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
  • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
  • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 21.6 Instrumentalt huvudämne ky - Steg 1
Provtid: 5-10 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Prov 2 - Spelprov huvudinstrument

Detta prov sker på plats i Stockholm.

Vid detta prov ska du framföra ett eget valt program om 20 minuter med verk från skilda epoker. Du kommer även att få en uppgift att spela a vista.

Information om orgeln du ska spela på vid provet ges vid kallelsen och du får minst 30 minuters förberedelsetid vid instrumentet, samma dag eller dagen innan provet.

Provkod: LS 21.6 Instrumentalt huvudämne ky - Steg 2
Provtid: 20-25 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt.

Relaterad kontakt