Komposition – konstmusik

Kompositionsutbildningarna vid Kungl. Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Vi arbetar med professionella körer, ensembler och orkestrar samt med alla skolans musikerstudenter i närhet till Stockholms många musik- och konstscener och festivaler.

Kompositionsstudierna på KMH ger dig möjlighet att utveckla ett personligt konstnärskap och förbereder dig för ett framtida yrkesliv i nationella och internationella sammanhang.

Huvudvikten i undervisningen ligger på individuell handledning och undervisning i små grupper. Som student har du stor frihet att utforma dina studier och därmed också ett stort ansvar. Masterutbildningen ger konstnärlig fördjupning och även behörighet att söka forskarutbildning.

Den konstnärliga undervisningen bedrivs genom olika samarbetsprojekt som leder fram till konsert där de komponerade verken framförs. Projektens funktion är att möjliggöra fördjupad utveckling utifrån varje enskild students estetiska inriktning och konstnärliga behov i ett professionellt sammanhang. Vi arbetar med professionella körer, ensembler och orkestrar samt med alla skolans musikerstudenter i närhet till Stockholms många musik- och konstscener och festivaler.

Masterprogrammet i komposition har förutom elektroakustisk musik ytterligare två inriktningar: komposition – jazz och komposition – konstmusik.

Vi uppmuntrar till samarbeten mellan inriktningarna och den kompetens du tar med dig till KMH är av stor betydelse. KMH driver också ett masterprogram i komposition – filmmusik tillsammans med Stockholms konstnärliga högskola samt ett internationellt program, CoPeCo. Kompositionsutbildningarna på KMH fungerar kompletterande och skapar tillsammans en öppen miljö med stor genrebredd och estetisk mångfald där studenter från olika inriktningar möts och inspirerar varandra.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se. Länk till annan webbplats.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitalt prov skickas via mejl. Kallelse med information och datum för digital intervju skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Digital intervju sker vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sidan för detaljerad information om antagningsprovet.

Mer om utbildningen

Programmet tar sin utgångspunkt i ditt kompositionsarbete, där läraren handleder dig i syfte att stärka ditt hantverkskunnande, konstnärliga röst och förmåga till reflektion.

Utbildningen innehåller även arbete med festivalen LjudOLjud samt seminarieserien Kompositionsforum, som belyser olika konstnärliga frågeställningar och konstnärskap. Regelbundna konserter med både instrumentalmusik och elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Där ingår samarbeten med etablerade ensembler, körer och orkestrar, liksom studenter på KMH. I utbildningen ingår också valbara och forskningsförberedande kurser.

Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta ett större självständigt kompositionsarbete tillsammans med en skriftligt reflekterande del. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Lärare

I utbildningen får du individuell undervisning och handledning av några av Sveriges ledande tonsättare och forskare.

Alla lärare vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Länk till annan webbplats.

Efter studierna

Programmet vidareutvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger specialiserad repertoarkännedom och fördjupad konstnärlig insikt som gör dig väl förberedd för arbete som tonsättare i det nationella och internationella musiklivet. Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt