Komposition – konstmusik

Kompositionsutbildningarna vid Kungl. Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Vi arbetar med professionella körer, ensembler och orkestrar samt med alla skolans musikerstudenter i närhet till Stockholms många musik- och konstscener och festivaler.

Kompositionsstudierna på KMH ger dig möjlighet att utveckla ett personligt konstnärskap och förbereder dig för ett framtida yrkesliv i nationella och internationella sammanhang.

Huvudvikten i undervisningen ligger på individuell handledning och undervisning i små grupper. Som student har du stor frihet att utforma dina studier och därmed också ett stort ansvar. Masterutbildningen ger konstnärlig fördjupning och även behörighet att söka forskarutbildning.

Den konstnärliga undervisningen bedrivs genom olika samarbetsprojekt som leder fram till konsert där de komponerade verken framförs. Projektens funktion är att möjliggöra fördjupad utveckling utifrån varje enskild students estetiska inriktning och konstnärliga behov i ett professionellt sammanhang. Vi arbetar med professionella körer, ensembler och orkestrar samt med alla skolans musikerstudenter i närhet till Stockholms många musik- och konstscener och festivaler.

Masterprogrammet i komposition har förutom elektroakustisk musik ytterligare två inriktningar: komposition – jazz och komposition – konstmusik.

Vi uppmuntrar till samarbeten mellan inriktningarna och den kompetens du tar med dig till KMH är av stor betydelse. KMH driver också ett masterprogram i komposition – filmmusik tillsammans med Stockholms konstnärliga högskola samt ett internationellt program, CoPeCo. Kompositionsutbildningarna på KMH fungerar kompletterande och skapar tillsammans en öppen miljö med stor genrebredd och estetisk mångfald där studenter från olika inriktningar möts och inspirerar varandra.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Mer om utbildningen

Programmet tar sin utgångspunkt i ditt kompositionsarbete, där läraren handleder dig i syfte att stärka ditt hantverkskunnande, konstnärliga röst och förmåga till reflektion.

Utbildningen innehåller även arbete med festivalen LjudOLjud samt seminarieserien Kompositionsforum, som belyser olika konstnärliga frågeställningar och konstnärskap. Regelbundna konserter med både instrumentalmusik och elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Där ingår samarbeten med etablerade ensembler, körer och orkestrar, liksom studenter på KMH. I utbildningen ingår också valbara och forskningsförberedande kurser.

Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta ett större självständigt kompositionsarbete tillsammans med en skriftligt reflekterande del. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Lärare

I utbildningen får du individuell undervisning och handledning av några av Sveriges ledande tonsättare och forskare.

Alla lärare vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Länk till annan webbplats.

Efter studierna

Programmet vidareutvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger specialiserad repertoarkännedom och fördjupad konstnärlig insikt som gör dig väl förberedd för arbete som tonsättare i det nationella och internationella musiklivet. Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt