Provbeskrivning för master, komposition – konstmusik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-27000

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Prov 1 – Digital uttagning

Det första delprovet är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra nästa delprov. I detta delprov ska du förbereda en presentationstext samt arbetsprover där du presenterar ditt eget arbete.

Arbetsprov:

  • Lämna en kort kommentar för varje verk.
  • Notmaterial skall vara utskrivet i pdf-format.
  • Följande format för inspelningar är tillåtna: WAV och AIFF
  • Märk alla filer och notmaterial med namn, titel och kompositionsår.
  • Skicka ej midi-filer.

Presentationstext:

  • Ett välformulerat CV i pdf-format där du presenterar din utbildning och övrig verksamhet som är relevant för ansökan, samt
  • En skriftlig projektbeskrivning eller avsiktsförklaring i pdf-format (på max 400 ord/3000 tecken inklusive blanksteg) där du beskriver en projektidé för det examensarbete som du har för avsikt att arbeta med och som kommer att resultera i ett avslutande examensarbete uppdelat på en praktisk del samt en skriftligt reflekterande del.

Märk presentationstexten med namn, personnummer och den utbildning du sökt.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 24.0a Arbetsprov komposition
Provtid:
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0). Detta prov ligger även som grund i urvalsbedömningen av Prov 2 – Intervju.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov.

Prov 2 – Intervju

Juryn gör en muntlig intervju med dig där du får möjlighet att beskriva din bakgrund som t.ex. tidigare utbildning, särskilda intresseområden, kompositorisk inriktning m.m. Under intervjun kan du också komma att få frågor om din projektidé för examensarbetet. Intervjun kommer att genomföras via digital plattform så som Skype, Zoom eller liknande.

Provkod: LS 24.6 Arbetsprov, intervju, komposition
Provtid: ca 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt.

Relaterad kontakt