Musiker, musikproduktion

Masterprogrammet i musikproduktion ger dig fördjupad kompetens för att arbeta med musikproduktion på hög konstnärlig nivå. Programmet är forskningsförberedande och ger dig goda möjligheter att utveckla din konstnärliga profil.

Masterprogrammet i musikproduktion vänder sig till dig som sedan tidigare har läst en för ämnet relevant utbildning på kandidatnivå eller snart blir klar med din kandidatexamen och vill fortsätta utvecklas inom musikproduktion.

Med fokus på det musikaliska ledarskapet i en framtida musikvärld

Utbildningen ger gedigen kunskap om‚ och förberedelse för‚ självständig verksamhet inom musikproduktion i enlighet med din egen inriktning och intresse. En viktig aspekt som genomgående betonas är hur musikproducenter i egenskap av ledare bidrar till konstnärligt musikaliskt skapande.

Vid institutionen för musik- och medieproduktion betonas särskilt musikproduktion där musiken samverkar med andra medier som film, TV, spel och andra interaktiva medier. Därför finns goda möjligheter för dig som student att självständigt utveckla kunskap om hur musik samverkar med andra medieformer.

Du kommer under utbildningen att skapa musik i olika projekt och även göra undersökningar av olika slag i syfte att bygga upp ny kunskap. Sådana mindre forskningsprojekt kan presenteras i olika forum, såväl nationellt som internationellt. Du har också utmärkta förutsättningar att utvecklas som musikproducent i våra moderna och välutrustade studior, tillsammans med kunniga och engagerade lärare och inspirerande gästföreläsare.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

11-25 januari 2023
Ladda upp arbetsprov och presentation på antagningsprov.kmh.se Länk till annan webbplats.. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp arbetsprov och presentation.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats.

15-24 februari 2023
Resultat för digital uttagning skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare till steg 2.

11-21 mars 2023
Digitala antagningsprov steg 2 sker vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

För att antas till Masterprogrammet i musikproduktion krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå även särskild behörighet genom ett godkänt antagningsprov.

Det innebär att alla som antas för det första måste ha genomgått ett kandidatprogram med godkänt resultat innan utbildningen påbörjas. För det andra måste alla som antas ha godkänt resultat på antagningsprovet genom att ha genomfört alla delar i provet med godkänt resultat. Endast de som sedan tidigare har en kandidatexamen eller som är inskrivna på ett kandidatprogram kan kallas till antagningsprov.

Se utbildningsplan och provbeskrivning längst ner på sidan för information om antagningsprovet.

Om utbildningen

I kurserna Musikproduktion 1 och 2 ingår avancerad ljud- och musikproduktion med fokus på produktionsplanering, komposition, arrangering och orkestrering, inspelning, mixning och mastering. Teoretiska studier vävs samman med mer praktiska moment och i en seminarieserie studeras särskilt design- och kommunikationsteori, musikaliskt ledarskap, entreprenörskap, samt musikjuridik och upphovsrätt. Dessutom ingår en väsentlig del studier av vad som sker just nu i den musikvärld vi lever i genom momentet omvärldsbevakning och samtida kulturella uttryck.

I kurserna Eget konstnärligt projekt 1 och 2 genomförs självvalda musikproduktionsprojekt som syftar till att förbereda dig på att genomföra avancerade avgränsade musikproduktionsprojekt. Kunskaper som är mycket värdefulla inför kommande arbetsliv och även viktiga för vidare studier på doktorandnivå.

De konstnärligt forskningsförberedande kurserna sker i samverkan med studenter från andra masterprogram och syftar till att ge god kunskap om konstnärlig forskning i musik och om hur du själv kan använda sådan kunskap i såväl ditt musikskapande och musicerande, som i andra kurser under utbildningens gång.

Konstnärlig utveckling i musikens centrum

På KMH är du nära lärare och andra musiker på hög konstnärlig nivå. Det ger dig som student i musikproduktion fantastiska möjligheter till givande samarbeten.

De olika kurserna under Masterprogrammet i musikproduktion uppmärksammar musikens och musicerandets konstnärliga möjligheter. Detta i syfte att stimulera din kreativitet och förmåga att agera självständigt och nyskapande. Därför har du och dina medstudenter mycket goda möjligheter att under utbildningens gång utveckla individuella musikaliska uttryck och genomföra intressanta musikproduktioner.

Ett masterprogram är forskningsförberedande. Därför studeras under Masterprogrammet i musikproduktion konstnärlig forskningsmetodik i seminarier där dokumentation, analys och kommunikation av musikskapande och musicerande problematiseras.

Under det andra och sista året genomför du ditt självständiga arbete, Examensarbete, om 30 högskolepoäng. Det är ett omfattande musikproduktionsprojekt som genomförs med en utforskande ansats. Huvudsakligen sker undervisningen då som handledning som kombineras med diskussionsseminarier där ditt och dina medstudenters arbeten fortlöpande ventileras, både vad gäller det konstnärligt klingande innehållet i dina musikproduktioner och den reflekterande, skriftliga delen av arbetet i form av en uppsats.

Relaterad kontakt