Musiker, klassisk musik – kammarmusik och solist

Här får du stora möjligheter att utvecklas till en skicklig musiker i utmärkta övnings- och konsertlokaler på masterprogrammet i klassisk musik med inriktning kammarmusik och solist. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält.

Undervisning på högsta nivå

Med undervisning på högsta internationella nivå i över 20 olika instrument erbjuder det tvååriga masterprogrammet en dynamisk studiemiljö med många andra skickliga studenter. Ni kommer ha en gemensam bas i den klassiska musiken men du väljer en av fyra inriktningar:

 • klassisk musik – kammarmusik/solist
 • klassisk musik – orkester
 • klassisk musik – tidig musik
 • klassisk musik – Edsberg

För denna inriktning utgör kammarmusik i olika besättningar en väsentlig del. Inriktningen är öppen att söka för sång och samtliga instrument inom klassisk musik:

 • accordeon
 • fagott
 • flöjt
 • gitarr
 • harpa
 • klarinett
 • kontrabas
 • oboe
 • orgel
 • piano
 • saxofon
 • slagverk
 • sång
 • trombon, bastrombon
 • trumpet
 • tuba
 • valthorn
 • viola
 • violin
 • violoncell

Du gör provspelning på ditt instrument vid antagningsprovet. För några av instrumenten finns en pdf-fil som beskriver hur provspelningen går till för just det instrumentet. Läs mer om hur proven går till i de olika provbeskrivningarna.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

 • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
 • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
 • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär en konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se provbeskrivning per instrument samt utbildningsplan för programmet längst ner på sidan.

Om utbildningen

Fokus i kurserna Huvudinstrument är solistiskt spel på ditt huvudinstrument, repertoarstudier och uppförandepraxis samt publika framföranden. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden.

I kurserna Ensembler och kammarmusik sker instudering och interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och större) med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer.

En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redovisas i konsertform.

I stödämneskurserna ingår seminarier i historisk uppförandepraxis, mental träning och scenisk framställning samt frilanskunskap. Allt för att du ska vara väl förberedd på ett yrkesliv som koncerterande musiker.

Studierna innehåller ett självständigt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion tillsammans med en skriftlig redovisning av arbetsprocessen som avslut på din utbildning.

Studierna ger dig också möjlighet till samarbetsprojekt med studenter inom komposition och dirigering.

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig främst för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå. Arbetet för en musiker kan dock ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många tidigare studenter växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar i världens olika orkestrar.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.