Komposition, filmmusikkomposition

Masterprogrammet i filmmusikkomposition vänder sig till dig med ett starkt intresse för filmiskt berättande och stora kunskaper i musik- och ljudteknik.

Utbildningen ges i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Masterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper i de specifika tekniker och arbetsmetoder som filmkomponerandet kräver via kurser på både KMH och SKH.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av arbetsprov (LS 24.0b) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

1 februari 2023
Resultat på arbetsprov. Material för nästa prov (LS 24.5c Komposition, filmscen), samt länk och instruktion för uppladdning skickas till dig som gått vidare.

14 februari 2023
Sista dag att ladda upp prov LS 24.5c (Komposition, filmscen).

15-24 februari 2023
Kallelse med information och datum för vidare prov och intervju skickas till dig som skickat in prov LS 24.5c (Komposition, filmscen).

11-21 mars 2023
Intervju på KMH och produktionsprov på SKH vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet. Dessa håller på att uppdateras och publiceras inom kort.

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 krävs också för antagning till programmet.

Antagning sker vartannat år.

Om utbildningen

I kurserna Komposition filmmusik 1-3 på KMH får du komponera musik till mindre filmprojekt där du förväntas övergripande redogöra för idé, material och kompositionsprocess. Du får handledning av lärare i kompositionsprocessen i syfte att stärka ditt hantverkskunnande, konstnärliga röst och förmåga till reflektion.

I kurserna Tekniker inom filmmusik A-B på KMH får du en fördjupad förståelse för musikens samspel med filmens bild och övriga ljud genom arbete med ljudredigering, mixning, synkronisering och ljudläggning. Du får också arbeta med digitala arbetsstationer, sequencer och sampler. Du får dessutom lära dig mer om funktion och egenskaper hos stråk-, blås-, och slagverksinstrument, instrumentering av melodi, ackompanjemang och av polyfon sats, slagteknik, repetitionsmetodik samt instudering. Tillsammans med inblick i olika inspelningsstrategier får du goda färdigheter i att instrumentera för mindre kammarensemble och i att leda instuderingsarbetet vid inspelning av filmmusik.

I programmets avslutande kurs i självständigt examensarbete får du visa förmåga att, utifrån kunskap och förståelse för filmmusikkompositionens teoretiska och praktiska förutsättningar, självständigt genomföra ett konstnärligt arbete. Kursen läses delvis parallellt med ”Självständigt arbete: Filmmusikproduktion” (15 hp) vid StDH.

Autentiska produktions- och samarbetssituationer

Det är också i högsta grad en förutsättning att du har förmåga att arbeta i team och kan inordna din egen kreativa process i ett större och mer övergripande konstnärligt och berättande sammanhang. Du kommer att medverka i de produktioner som görs av StDH:s filmstudenter och undervisningen kommer att ske både hos StDH och KMH. Detta innebär att kurserna genomgående baseras på de autentiska produktions- och samarbetssituationer som präglar filmarbetet.

Efter studierna

Att komponera musik för film ställer höga krav på såväl musikaliskt, dramaturgiskt som tekniskt kunnande. Du får därför i utbildningen lära dig att behärska ett brett spektrum av musikaliska uttrycksmedel, kompositionstekniker och stilar – och dessutom ha en utpräglad känsla för musikdramatisk gestaltning i samspel med andra medier, för att stå väl rustad inför kommande arbetsliv.

Programmets tidigare studenter är framgångsrika filmmusikkompositörer som verkar både nationellt och internationellt.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt