Komposition, filmmusikkomposition

Masterprogrammet i filmmusikkomposition vänder sig till dig med ett starkt intresse för filmiskt berättande och stora kunskaper i musik- och ljudteknik.

 • Typ av utbildning:

  Masterprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  120

 • Anmälningsperiod:

  ca 1 dec - 15 jan. Antagning vartannat år. Ingen antagning till HT24.

 • Anmälningskod:

  KMH–31000

Utbildningen ges i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Masterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper i de specifika tekniker och arbetsmetoder som filmkomponerandet kräver via kurser på både KMH och SKH.

Behörighet och urval

Antagning sker vartannat år.

Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet. Dessa håller på att uppdateras och publiceras inom kort.

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

 • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
 • Särskild behörighet i form av
  • Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande,
  • Engelska 6 eller motsvarande,
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande, samt
  • godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Om utbildningen

I kurserna Komposition filmmusik 1-3 på KMH får du komponera musik till mindre filmprojekt där du förväntas övergripande redogöra för idé, material och kompositionsprocess. Du får handledning av lärare i kompositionsprocessen i syfte att stärka ditt hantverkskunnande, konstnärliga röst och förmåga till reflektion.

I kurserna Tekniker inom filmmusik A-B på KMH får du en fördjupad förståelse för musikens samspel med filmens bild och övriga ljud genom arbete med ljudredigering, mixning, synkronisering och ljudläggning. Du får också arbeta med digitala arbetsstationer, sequencer och sampler. Du får dessutom lära dig mer om funktion och egenskaper hos stråk-, blås-, och slagverksinstrument, instrumentering av melodi, ackompanjemang och av polyfon sats, slagteknik, repetitionsmetodik samt instudering. Tillsammans med inblick i olika inspelningsstrategier får du goda färdigheter i att instrumentera för mindre kammarensemble och i att leda instuderingsarbetet vid inspelning av filmmusik.

I programmets avslutande kurs i självständigt examensarbete får du visa förmåga att, utifrån kunskap och förståelse för filmmusikkompositionens teoretiska och praktiska förutsättningar, självständigt genomföra ett konstnärligt arbete. Kursen läses delvis parallellt med ”Självständigt arbete: Filmmusikproduktion” (15 hp) vid StDH.

Autentiska produktions- och samarbetssituationer

Det är också i högsta grad en förutsättning att du har förmåga att arbeta i team och kan inordna din egen kreativa process i ett större och mer övergripande konstnärligt och berättande sammanhang. Du kommer att medverka i de produktioner som görs av StDH:s filmstudenter och undervisningen kommer att ske både hos StDH och KMH. Detta innebär att kurserna genomgående baseras på de autentiska produktions- och samarbetssituationer som präglar filmarbetet.

Efter studierna

Att komponera musik för film ställer höga krav på såväl musikaliskt, dramaturgiskt som tekniskt kunnande. Du får därför i utbildningen lära dig att behärska ett brett spektrum av musikaliska uttrycksmedel, kompositionstekniker och stilar – och dessutom ha en utpräglad känsla för musikdramatisk gestaltning i samspel med andra medier, för att stå väl rustad inför kommande arbetsliv.

Programmets tidigare studenter är framgångsrika filmmusikkompositörer som verkar både nationellt och internationellt.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt