Musiker, klassisk musik – tidig musik

I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Tidig Musik ges du möjlighet att fördjupa dig i historiskt informerad uppförandepraxis, sång och instrumentalstudier från medeltid till tidig romantik.

Med undervisning på högsta internationella nivå erbjuder det tvååriga masterprogrammet i Tidig Musik en dynamisk studiemiljö med många andra skickliga studenter.

Masterprogrammet i västerländsk klassisk tradition har fyra inriktningar:

 • klassisk musik – kammarmusik/solist
 • klassisk musik – orkester
 • klassisk musik – tidig musik
 • klassisk musik – Edsberg

Väljer du inriktningen Tidig Musik står sång-, instrumental- och repertoarstudier från de tidiga epokerna i fokus men några av kurserna kan komma att samläsas av studenter från de andra inriktningarna.

Du kan söka till programmet på följande instrument:

 • sång, samtliga rösttyper inklusive countertenor
 • blockflöjt
 • traversflöjt
 • barockviolin
 • barockviola
 • barockcello
 • viola da gamba
 • violone
 • barockoboe
 • barockfagott
 • barockluta
 • barockgitarr
 • renässansluta
 • teorb
 • cembalo

Du gör provspelning på ditt instrument vid antagningsprovet. Läs mer om hur proven går till i den generella provbeskrivningen nedan.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

 • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
 • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
 • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär en konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sdian för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Fokus i Huvudinstrumentkurserna ligger på solistiskt spel på huvudinstrumentet, repertoarstudier, historiskt informerad uppförandepraxis, källstudier samt publika framföranden. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden.

Du får också många tillfällen att framföra din musik. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden i ditt musicerande.

I kurserna Ensembler och kammarmusik sker instudering och interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer inom det tidiga musikområdet.

I stödämneskurserna ingår seminarier i historisk uppförandepraxis, mental träning och scenisk framställning samt frilanskunskap. Allt för att du ska vara väl förberedd på ett yrkesliv som konserterande musiker.

Studierna innehåller ett självständigt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion tillsammans med en skriftlig redovisning av arbetsprocessen som avslutning på din utbildning. 

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig främst för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå, men arbetet för en musiker kan ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många tidigare studenter växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.