Musiker, klassisk musik – tidig musik

I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Tidig Musik ges du möjlighet att fördjupa dig i historiskt informerad uppförandepraxis, sång och instrumentalstudier från medeltid till tidig romantik.

Med undervisning på högsta internationella nivå erbjuder det tvååriga masterprogrammet i Tidig Musik en dynamisk studiemiljö med många andra skickliga studenter.

Masterprogrammet i västerländsk klassisk tradition har fyra inriktningar:

 • klassisk musik – kammarmusik/solist
 • klassisk musik – orkester
 • klassisk musik – tidig musik
 • klassisk musik – Edsberg

Väljer du inriktningen Tidig Musik står sång-, instrumental- och repertoarstudier från de tidiga epokerna i fokus men några av kurserna kan komma att samläsas av studenter från de andra inriktningarna.

Du kan söka till programmet på följande instrument:

 • sång, samtliga rösttyper inklusive countertenor
 • blockflöjt
 • traversflöjt
 • barockviolin
 • barockviola
 • barockcello
 • viola da gamba
 • violone
 • barockoboe
 • barockfagott
 • barockluta
 • barockgitarr
 • renässansluta
 • teorb
 • cembalo

Du gör provspelning på ditt instrument vid antagningsprovet. Läs mer om hur proven går till i provbeskrivningen.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

 • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
 • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Fokus i Huvudinstrumentkurserna ligger på solistiskt spel på huvudinstrumentet, repertoarstudier, historiskt informerad uppförandepraxis, källstudier samt publika framföranden. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden.

Du får också många tillfällen att framföra din musik. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden i ditt musicerande.

I kurserna Ensembler och kammarmusik sker instudering och interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer inom det tidiga musikområdet.

I stödämneskurserna ingår seminarier i historisk uppförandepraxis, mental träning och scenisk framställning samt frilanskunskap. Allt för att du ska vara väl förberedd på ett yrkesliv som konserterande musiker.

Studierna innehåller ett självständigt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion tillsammans med en skriftlig redovisning av arbetsprocessen som avslutning på din utbildning. 

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig främst för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå, men arbetet för en musiker kan ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många tidigare studenter växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.