Musikteori, klassisk musik

På KMH finns landets enda konstnärliga masterprogram i musikteori. Programmet riktar sig till dig som har en kandidatexamen eller ämneslärarexamen i musik och ger dig möjlighet att fördjupa ditt konstnärliga och praktiska kunnande i musikteori, gehör, komposition och arrangering.

Masterprogrammet i musikteori vänder sig till dig som vill utveckla din konstnärliga och tekniska förmåga i ämnen som harmonik, kontrapunkt, verkanalys, gehör, arrangering, komposition och instrumentation. Undervisningen har en tydlig konstnärlig inriktning, där musikteorin alltid står i relation till en konstnärlig praktik.

Programmet innehåller också didaktik i musikteori och gehör. Det gör dig väl förberedd att undervisa i musikteori på hög nivå, exempelvis inom högskola eller förutbildning i musik. I didaktikkurserna ingår dessutom övningsundervisning.

Du som söker kan ha en bakgrund inom olika genrer som klassisk musik, jazz, folkmusik eller rock och pop. Undervisningen behandlar huvudsakligen musikteori inom klassisk musik och konstmusik, men musikteori inom jazz och svensk folkmusik finns också med. Det finns dessutom möjlighet att fördjupa sig i musikteori inom andra genrer genom de valbara kurserna.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) alternativt Ämneslärarexamen i musik med fördjupning i musik, eller motsvarande, Svenska 3 och Engelska 6, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

I utbildningen fördjupar du dig i musikteori, gehör och komposition på avancerad nivå. Detta ger en ökad förståelse för musikalisk form och sats och ger också färdigheter på hög nivå i komposition/arrangering, harmonik, kontrapunkt, och instrumentation. Gehör finns med som ett viktigt inslag i all undervisning, men är också ett självständigt ämne. I utbildningen ingår dessutom didaktik i musikteori och gehör.

Du kan påverka utbildningens innehåll genom de två valbara kurser som ingår och antingen välja fler musikteorikurser eller instrumental-/sångundervisning, dirigering, filmmusik, musikproduktion med mera.

Undervisningen bedrivs i form av enskilda lektioner och seminarier, där du också får träffa studenter från kompositionsutbildningarna.

Masterprogrammet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) med fokus på interpretation, komposition eller arrangering med musikteori som grund. I kursen Självständigt arbete ges en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Programmet är tvåårigt och har antagning vartannat år.

Efter studierna

Under utbildningen vidareutvecklar du dina kunskaper i musikteori och får en fördjupad yrkesmässig grund för att arbeta som musiker, kompositör, arrangör, dirigent eller musikproducent. Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Programmet ger dessutom kunskaper och verktyg för att kunna undervisa i musikteori på hög nivå, exempelvis inom högskola eller förutbildning i musik. Vill du undervisa på gymnasium (och inte har en ämneslärarexamen i musik) behöver du komplettera dina ämnesstudier genom Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.

Relaterad kontakt