Musiker, jazz

Masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt.

Innehållet i utbildningen syftar till att utveckla mycket goda färdigheter på det egna instrumentet i kombination med självständigt skapande inom improvisation, komposition och musikproduktion.

Utbildningen inkluderar valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt och avslutas med ett examensarbete på hög konstnärlig nivå.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Det tvååriga masterprogrammet i jazz består av kurser i ditt huvudinstrument på hög konstnärlig nivå som utgår från din profilering, varför det faktiska innehållet och fördelningen av olika moment i kursen kan se olika ut för varje student.

Fokus på din musikaliska idé

Kurse Huvudinstrument syftar till att stimulera utvecklandet av din individuella särart som instrumentalist och improvisatör. Kopplingen mellan den instrumentala tekniken och det improviserade tonspråket förtydligas. Målsättningen är att du ska kunna fungera i många skiftande musikaliska miljöer med din särart intakt.

Du kommer att framträda både som ensemblemusiker och solist i konserter som dokumenteras och analyseras i seminarier, och som därigenom kommer att utgöra vidare studiematerial.

Tillsammans med forskningsförberedande och valbara kurser skapas så din skräddarsydda utbildning.

Lärarna är fantastiska. Jag har lärt mig så mycket av Joakim Milder, Robert Sundin och Ola Bengtsson. Allt från arrangering till filosofiska samtal om musik.
Mai Agan, tidigare student

Balans mellan skapande och reflektion

Ett masterprogram är forskningsförberedande och ska ge dig kunskaper om forskningsmetodik. Oavsett om du vill gå vidare till forskarstudier eller inte är detta en nödvändig del i att kunna reflektera över sitt eget musicerande och sätta in det i ett sammanhang.

För att kunna genomföra ditt konstnärliga examensarbete ingår en forskningsförberedande kurs som fokuserar på en föreläsnings- och seminarieserie med litteraturstudier och framstående gästlärare. Kursen behandlar musikestetiska förhållningssätt i ett historiskt perspektiv och musikpsykologiska förutsättningar för musicerande.

Konstnärlig forskningsmetodik innebär seminarier där dokumentation, analys och kommunikation av musikskapande och musicerande problematiseras. Seminarierna behandlar också uppbyggnad och kommunikation av musikalisk kunskap i ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Därtill kommer diskussionsseminarier där studenternas examensarbeten fortlöpande ventileras, både vad gäller konstnärligt innehåll och den reflekterande, teoretiska delen av arbetet.

Utbildningens avslutande kurs i examensarbete syftar till att ge dig som student möjlighet att i en konsert- eller musikproduktion manifestera din konstnärliga nivå samt att i ett skrivet, reflekterande arbete formulera dig kring arbetsmetoder och erfarenheter i processen kring examensarbetet.

Internationellt utbyte

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola i Europa. Därtill kommer KMH:s bilaterala utbytesavtal med olika framstående lärosäten i musik som öppnar upp för utbytesstudier runtom i världen.

Workshops, seminarier och clinics med framstående gästlärare, både nationella och internationella, förekommer också regelbundet.

Efter studierna

Programmet ger en fördjupad yrkesmässig grund för arbete som musiker, kompositör/låtskrivare, konsert- och skivproducent, arrangör, egen företagare, teater- och studiomusiker i olika genrer som jazz, pop/rock, latin, fri improvisation m.m.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt