Musiker, jazz

Masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt.

Innehållet i utbildningen syftar till att utveckla mycket goda färdigheter på det egna instrumentet i kombination med självständigt skapande inom improvisation, komposition och musikproduktion.

Utbildningen inkluderar valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt och avslutas med ett examensarbete på hög konstnärlig nivå.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se. Länk till annan webbplats.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitalt prov skickas via mejl. Kallelse med information och datum för digital intervju skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Digital intervju sker vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sidan för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Det tvååriga masterprogrammet i jazz består av kurser i ditt huvudinstrument på hög konstnärlig nivå som utgår från din profilering, varför det faktiska innehållet och fördelningen av olika moment i kursen kan se olika ut för varje student.

Fokus på din musikaliska idé

Kurse Huvudinstrument syftar till att stimulera utvecklandet av din individuella särart som instrumentalist och improvisatör. Kopplingen mellan den instrumentala tekniken och det improviserade tonspråket förtydligas. Målsättningen är att du ska kunna fungera i många skiftande musikaliska miljöer med din särart intakt.

Du kommer att framträda både som ensemblemusiker och solist i konserter som dokumenteras och analyseras i seminarier, och som därigenom kommer att utgöra vidare studiematerial.

Tillsammans med forskningsförberedande och valbara kurser skapas så din skräddarsydda utbildning.

Lärarna är fantastiska. Jag har lärt mig så mycket av Joakim Milder, Robert Sundin och Ola Bengtsson. Allt från arrangering till filosofiska samtal om musik.
Mai Agan, tidigare student

Balans mellan skapande och reflektion

Ett masterprogram är forskningsförberedande och ska ge dig kunskaper om forskningsmetodik. Oavsett om du vill gå vidare till forskarstudier eller inte är detta en nödvändig del i att kunna reflektera över sitt eget musicerande och sätta in det i ett sammanhang.

För att kunna genomföra ditt konstnärliga examensarbete ingår en forskningsförberedande kurs som fokuserar på en föreläsnings- och seminarieserie med litteraturstudier och framstående gästlärare. Kursen behandlar musikestetiska förhållningssätt i ett historiskt perspektiv och musikpsykologiska förutsättningar för musicerande.

Konstnärlig forskningsmetodik innebär seminarier där dokumentation, analys och kommunikation av musikskapande och musicerande problematiseras. Seminarierna behandlar också uppbyggnad och kommunikation av musikalisk kunskap i ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Därtill kommer diskussionsseminarier där studenternas examensarbeten fortlöpande ventileras, både vad gäller konstnärligt innehåll och den reflekterande, teoretiska delen av arbetet.

Utbildningens avslutande kurs i examensarbete syftar till att ge dig som student möjlighet att i en konsert- eller musikproduktion manifestera din konstnärliga nivå samt att i ett skrivet, reflekterande arbete formulera dig kring arbetsmetoder och erfarenheter i processen kring examensarbetet.

Internationellt utbyte

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola i Europa. Därtill kommer KMH:s bilaterala utbytesavtal med olika framstående lärosäten i musik som öppnar upp för utbytesstudier runtom i världen.

Workshops, seminarier och clinics med framstående gästlärare, både nationella och internationella, förekommer också regelbundet.

Efter studierna

Programmet ger en fördjupad yrkesmässig grund för arbete som musiker, kompositör/låtskrivare, konsert- och skivproducent, arrangör, egen företagare, teater- och studiomusiker i olika genrer som jazz, pop/rock, latin, fri improvisation m.m.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.