Biblioteksbyggnaden och en del av Hus 4.

Foto: Åke E:son Lundman.

Det här finns på Campus Valhallavägen

Campus Valhallavägen invigdes 2016. Här bedrivs merparten av all undervisning inom KMH. Campusmiljön är en exklusiv musikverkstad, skräddarsydd för undervisning i musik, och för att skapa, uppleva och forska i musik. Som student får du tillgång till övningsrum, lärosalar, konsertsalar och studior, där akustik och utrustning är av högsta kvalitet.

På Campus Valhallavägen finns också det praktiska du behöver som student. Kårens expedition och högskolans biblioteket finns här. Stödfunktioner som instrumentutlåning och instrumentverkstäder, studieadministration och konsertproduktion finns också här. Lärare och övrig personal har sina arbetsrum här.

Salar och utrustning

Ett antal salar är specialutrustade för förstärkt musik. Andra salar är specialanpassade för rörelse. KMH har flera studior för elektroakustisk musik och musik- och mediaproduktion, och flera inspelningsstudior. Slagverksinstrument för olika genrer tillhör instrumentariet, liksom ett stort antal flyglar, flera kyrkorglar och andra klaverinstrument. 

Egen övning

En stor del av högskolans lokaler är tillgängliga för egen övning vardag och helgdag, från tidig morgon till sen kväll. Du har även tillgång till flera datorsalar med specialiserade inspelnings-, redigerings- och notskrivningsprogram samt anslutning till internet.

Bibliotek

KMH har ett eget bibliotek med litteratur, noter och annat referensmaterial, däribland cirka 5 000 cd-skivor. Biblioteket rymmer ett flertal lyssnar-, läs- och arbetsplatser.

Siffror om campus

  • 161 övningsrum och lärosalar
  • 5 konsertsalar
  • 4 hus
  • 16 000 kvadratmeter