Provbeskrivning för master, musiker, musikproduktion

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–85000

Prov 1 – Arbetsprov och presentation

Det första provet är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra nästa prov. I detta prov ska du förbereda en presentationstext samt arbetsprover där din produktionsförmåga är det som bedöms.

Arbetsprov:

Du ska skicka in fyra digitala filer där du presenterar egna musikproduktioner. Produktioner i kombination med andra gestaltande uttrycksformer (exempelvis film/video, bildspel, interaktiva medier, teater, dans etc) och helt egenkomponerad musik är särskilt meriterande. För varje produktion ska du även redovisa produktionsdata:

  • Kompositör, eventuell textförfattare, arrangör, inspelningstekniker, mixningstekniker,
    medverkande musiker/sångare på respektive instrument.
  • En kortfattad beskrivning av arbetsprocess och arbetsverktyg.

Presentationstext:

Skriv en presentationstext innehållandes:

  • en utförlig beskrivning av dig själv, vem du är, musikalisk bakgrund, musikaliska intresseområden mm (ca 500 ord),
  • en kortfattad meritförteckning över utbildningar, arbetslivserfarenhet och andra relevanta meriter,
  • en beskrivning av ditt syfte med studierna och vad du vill utveckla under studietiden (ca 500 ord).

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 27.0 Arbetsprov och presentation
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-25 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till resterande prov.

Prov 2 – Musik- och medieproduktion

Provet är webbaserat. I detta prov testas du på grundläggande kunskaper i musik- och medieteknik. Uppgifterna som ska lösas i provet gäller olika grundläggande musik- och medietekniska begrepp.

Provkod: LS 27.1 Musik- och medieproduktion
Provtid: 60 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Prov 3 – Samtal

Juryn håller ett samtal med dig där du får möjlighet att presentera dig själv, ställa frågor och utveckla dina tankar kring ditt syfte med studierna, med utgångspunkt från det inlämnade materialet i Prov 1 – Arbetsprov och presentation.

Provkod: LS 27.2 Samtal
Provtid: ca 30 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-25 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Relaterad kontakt