Provbeskrivning för master, musiker, musikproduktion

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–85000

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Prov 1 – Arbetsprov och presentation

Det första provet är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra nästa prov. I detta prov ska du förbereda en presentationstext samt arbetsprover där din produktionsförmåga är det som bedöms.

Arbetsprov:

Du ska skicka in fyra digitala filer där du presenterar egna musikproduktioner. Produktioner i kombination med andra gestaltande uttrycksformer (exempelvis film/video, bildspel, interaktiva medier, teater, dans etc) och helt egenkomponerad musik är särskilt meriterande. För varje produktion ska du även redovisa produktionsdata:

  • Kompositör, eventuell textförfattare, arrangör, inspelningstekniker, mixningstekniker,
    medverkande musiker/sångare på respektive instrument.
  • En kortfattad beskrivning av arbetsprocess och arbetsverktyg.

Presentationstext:

Skriv en presentationstext innehållandes:

  • en utförlig beskrivning av dig själv, vem du är, musikalisk bakgrund, musikaliska intresseområden mm (ca 500 ord),
  • en kortfattad meritförteckning över utbildningar, arbetslivserfarenhet och andra relevanta meriter,
  • en beskrivning av ditt syfte med studierna och vad du vill utveckla under studietiden (ca 500 ord).

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 27.0 Arbetsprov och presentation
Provtid:
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-25 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till resterande prov.

Prov 2 – Musik- och medieproduktion

Provet är webbaserat och genomförs på distans. I detta prov testas du på grundläggande kunskaper i musik- och medieteknik. Uppgifterna som ska lösas i provet gäller olika grundläggande musik- och medietekniska begrepp. Även ditt sinne för bild och layout testas.

Provkod: LS 27.1 Musik- och medieproduktion
Provtid: 60 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Prov 3 – Samtal

Juryn håller ett samtal med dig via Zoom där du får möjlighet att presentera dig själv, ställa frågor och utveckla dina tankar kring ditt syfte med studierna, med utgångspunkt från det inlämnade materialet i Prov 1 – Arbetsprov och presentation.

Provkod: LS 27.2 Samtal
Provtid: ca 30 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-25 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Relaterad kontakt