Provbeskrivning för master, musiker, nordisk master i jazz – Nomazz

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–98000

Prov 1 – Presentation, spelprov och arbetsprov

Det första provet är ett digitalt prov där du ska skicka in ett antal filer. Därefter avgörs vilka sökande som går vidare och får göra nästa prov.

I detta prov ska du presentera ditt eget arbete i form av en presentationstext, ett spelprov och ett arbetsprov. I detta prov får du visa din förmåga till musikalisk gestaltning och konstnärlig reflektion.

Spelprov

Du ska spela in max 3 videofilmer med ett eget valt och varierat program där improvisation är ett naturligt inslag i framförandet. Programmet ska vara minst 15 min och max 20 min. Du kan välja att utgå från egna eller andras kompositioner, alternativt framföra en fri improvisation. Vi välkomnar alla typer av konstnärliga uttryck inom ett brett fält av jazz eller improvisation. Musiken kan framföras solo eller tillsammans med medverkande musiker live.

Instruktioner för videoinspelning
För att din film ska bli giltig behöver du:

 • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Presentationstext

Skriv en presentationstext på två sidor (A4-format) där du beskriver följande:

 1. Din konstnärliga inriktning.
  Berätta kort om t ex genre, arbetsmetoder, intressen, visioner, exempel på samarbeten etc, samt vilka konstnärliga processer du särskilt vill utveckla inom utbildningen.
 2. Preliminär formulering av ett examensprojekt.
  Ange:
  - ett tema eller en frågeställning,
  - metoder du vill fokusera på och hur (t ex komposition, improvisation, teknik, samarbeten etc), samt
  - en ungefärlig tidsplan.
 3. Kompletterande information.
  Du kan t ex ange hur tidigare erfarenheter eller studier är relevanta för att kunna genomföra ett projekt av större omfattning (då examensprojektet utgör en stor del av utbildningen).

Presentationen ska vara skriven på svenska eller engelska i PDF-format, och under titeln överst skriver du ditt namn, personnummer och den utbildning du söker. Presentationen är en viktig del av din ansökan för att vi ska kunna bedöma dina möjligheter att fullfölja utbildningen. I examensmålen ingår t ex att kunna reflektera kring konstnärliga processer i allmänhet och de egna arbetsmetoderna i synnerhet.

Arbetsprov

Förbered två exempel av god ljudkvalitet (ljud- eller videofiler) där du själv medverkar som musiker, och som tydligt visar ditt musikerskap i relation till det du vill utveckla i utbildningen och/eller till idén för examensprojektet (enligt presentationstexten).

Ljudfiler ska vara i MP3- eller WAV-format och videofiler ska vara i MP4- eller MOV-format.

Uppladdning och filnamn

Namnge varje fil med dina initialer, födelsedatum samt provmoment (Presentation, Spelprov eller Arbetsprov). Använd de två första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt formatet år/mån/dag för ditt födelsedatum. Separera uppgifterna med understreck. Filer namnges alltså enligt följande exempel:

Presentation: "LiJo_990227_Presentation.pdf"
Spelprov: "LiJo_990227_ Spelprov1.mp4"
Arbetsprov: "LiJo_990227_Arbetsprov1.mp3"

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 22.2 Huvudämne Nordic Master jz - Steg 1
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande. Juryn gör en helhetsbedömning av samtliga moment och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0). Detta prov ligger även som grund i urvalsbedömningen av Prov 2 – Samtal.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov.

Prov 2 – Samtal

I detta prov får du visa din förmåga till konstnärlig reflektion i dialog. Det genomförs som ett samtal med fokus på de filer som du skickat in och genomfört i det första provet. Samtalet genomförs via Zoom eller annat digitalt medium.

Provkod: LS 22.2 Huvudämne Nordic Master jz - Steg 2
Provtid: ca 20-30 minuter
Bedömning: Provet är urvalsgrundande. I slutresultatet görs en helhetsbedömning av samtliga prov. Poängskalan 0-50 p används, varav över 25 p är godkänt.

Relaterad kontakt