Samarbeta med studenter

Utforska nya möjligheter tillsammans med en masterstudent på KMH. Upptäck hur konstnärliga processer och metoder kan bidra till ny kunskap i er organisation!

I ett konstnärligt exjobb får företag och organisationer tillfälle att utforska nya möjligheter inom musik och ljudfältet tillsammans med en masterstudent på KMH. Att samarbeta nära en student i ett konstnärligt projekt kan bidra med nya perspektiv och är en unik chans att pröva och utveckla idéer i ett praktiskt konstnärligt sammanhang.

Intresserad av att ta emot en student?

Ett konstnärligt exjobb bygger på en ömsesidig nyfikenhet där båda parter möts i ett utforskande som drivs av innovation och nytänkande. Projektidén kan komma från er som extern part eller från studenten, ni formulerar sedan en projektplan tillsammans med studenten och handledaren på KMH.

Vad krävs av er som extern part?

Det som krävs av den deltagande externa parten är att utse en handledare hos er, som stöttar och arbetar tillsammans med studenten. Beredskap att sätta av tid och kanske även andra resurser, som lokaler och utrustning, behövs också.

Ett konstnärligt exjobb skiljer sig en del från ett exjobb på utbildningar på vetenskaplig grund. Tidsramen är ofta mer flexibel, det behöver finnas rum för konstnärlig frihet för studenten och det är viktigt att det handlar om ett gemensamt utforskande, inte en beställning eller ett uppdrag.

Projektet är en del av studentens utbildning och det är inte ett krav att studenten får ekonomisk ersättning. Vissa externa parter väljer ändå att ersätta studenten, beroende på projektets art, vilket även kan innefatta att stå för eventuella omkostnader. Detta är någonting som ni kommer överens om tillsammans med studenten på ett tidigt stadium.

Metod och exempel på exjobb

Metoden för konstnärliga exjobb är ett resultat av ESAIM, ett Vinnovafinansierat projekt som genomfördes på KMH i samarbete med KTH 2018-2021.

Aktuella externa parter och hur de formulerar utvecklingsområden och samarbetsmöjligheter

Handbok i Exjobb

Ladda ned Handboken för konstnärliga Exjobb 2021/2022 Pdf, 882.3 kB.

Mer information och kontakt

Vill du veta mer om möjligheterna med att ta emot en student? Kontakta Emilie Lidgard, genom att mejla emilie.lidgard@kmh.se så bokar vi in ett möte.

Ange följande uppgifter:

  • Namn.
  • Företag/organisation.
  • Kontaktuppgifter (e-post, telefon).
  • En kortfattad beskrivning av syftet med mötet/er projektidé.

Relaterad kontakt