Styrelse

Högskolans styrelse beslutar i frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. Den ger planeringsramarna, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Styrelsen består av åtta ledamöter som regeringen utser. Dessutom ingår rektor, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. En eller flera fackliga representanter deltar också i styrelsens möten.

Ordförande: Peter Norman

Sekreterare: Linda Nilsson

Ledamöter utsedda av regeringen

 • Mattias Hansson
 • Alfons Karabuda
 • Elisabet Ljungar
 • Peter Norman, ordförande
 • Linda Portnoff
 • Fredrik Ullén
 • Lena Adamson
 • Birgitta Svendén

Lärarrepresentanter

 • Björg Ollén
 • Gun-Britt Gustavsson
 • Mats Widlund

Studentrepresentanter

 • Kajsa Nilsson
 • Jerry Adbo
 • Vilhelm Weréen

Rektor

 • Helena Wessman, rektor

Styrelseprotokoll

Här finns protokoll från innevarande och föregående år. För äldre protokoll, kontakta styrelsens sekreterare Linda Nilsson, se nedan, eller registrator:

registrator@kmh.se

2021

2020

2019

2018

2017

2016