Styrelse

Högskolans styrelse beslutar i frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. Den ger planeringsramarna, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Styrelsen består av åtta ledamöter som regeringen utser. Dessutom ingår rektor, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. En eller flera fackliga representanter deltar också i styrelsens möten.

Ordförande: Peter Norman

Ledamöter utsedda av regeringen

 • Lena Adamson
 • Mattias Hansson
 • Nils Landgren
 • Elisabet Ljungar
 • Peter Norman, ordförande
 • Linda Portnoff
 • Birgitta Svendén

Lärarrepresentanter

 • Annika Falthin
 • Mats Widlund
 • Leif Ottosson

Studentrepresentanter

 • Pauline Burke Clason
 • Sofie Desirée Maritvold
 • Daniel Chun

Rektor

 • Johannes Landgren, tf. rektor

Styrelseprotokoll

Här finns protokoll från innevarande och föregående år. För äldre protokoll, kontakta registrator:

registrator@kmh.se

2024

2023

2022

2021

2020