Högskoleledning

KMH leds av rektor, prorektor och högskoledirektör.

Rektor

Rektors ansvar är att leda verksamheten vid högskolan. Rektor ingår i högskolans styrelse, är ordförande i högskolans disciplinnämnd samt i högskolans personalansvarsnämnd.

Rektor är högskolans högsta akademiska och konstnärliga företrädare. Det omfattar ansvar för att verksamheten håller den konstnärliga och vetenskapliga nivå som beslutats av styrelsen i KMH:s strategi. Som myndighetens chef ska rektor se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

Per-Henrik Holgersson

Kungliga Musikhögskolans rektor Helena Wessman

Foto: Per Kristiansen

Per-Henrik Holgersson tillträdde som rektor 1 juli 2024. Innan han tillträdde som rektor var han chef för Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan.

Per-Henrik Holgersson är fil. dr i musikpedagogik och utbildad musiklärare. Han frilansar även som kördirigent och musiker.

Prorektor

Prorektor utses av styrelsen och är ställföreträdande om rektor inte kan fullgöra sina uppgifter. Prorektor har även i uppdrag av rektor att ansvara för ett flertal av högskolans verksamhetsfält, bland annat forskning och forskningsrelaterade frågor.

Henrik Frisk

Henrik Frisk

Foto: Melina Hägglund

Henrik Frisk tillträdde som prorektor 1 juli 2024, efter att ha varit tillförordnad protektor sedan november 2023.

Henrik Frisk är professor i musik med inriktning mot digital ljudkonst på institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Han är aktiv nationellt och internationellt som saxofonist, tonsättare, forskare, lärare och föreläsare.

Högskoledirektör

Högskoledirektören är ansvarig för beredning och föredragning av ärenden som beslutas av rektor och högskolestyrelse. Högskoledirektören beslutar i frågor som rör fastigheter, inredning, utrustning samt den verksamhet som utförs inom Högskoleförvaltning och Högskolebibliotek.

Högskoledirektören ska även utgöra strategiskt stöd för rektor för att KMH ska uppfylla kraven som myndighet.

Kersti Hedqvist

Kersti Hedqvist tillträdde som högskoledirektör i april 2023. Som högskoledirektör är hon högsta chef för KMH:s stödorganisation, som utgörs av högskoleförvaltning och bibliotek.

Relaterad kontakt