Avslut av anställning

Här finns information om avtackning och om vad som gäller om du vill säga upp dig.

Avtackning

Närmaste chef har ansvar för avtackning när någon slutar eller går i pension. Ansvaret innebär att se till att eventuell insamling sker, att lämplig gåva köps in, och att den anställde och kollegor bjuds in till fika i anslutning till sista arbetsdagen. Fika bekostas av avdelningen, enheten eller institutionen.

Om en anställd ska gå i pension informerar personalavdelningen aktuell chef om det minst en månad i förväg.

Avtackning vid minst 6 års anställningstid

Förutom ovanstående rutin som gäller oavsett anställningstid, får alla som varit anställd minst 6 år en officiell avtackning vid jul- eller årshögtid.

Personalavdelningen har det övergripande ansvaret, och bjuder in den som slutat till högtiden och den officiella avtackningen. Personalavdelningen ansvarar även för att blommor beställs, att gåva köps in, och att ett CV över pensionären på max ett halvt A4, finns som underlag till rektor för dennes tacktal till pensionären.

Rektor avtackar den som slutar med tal, blommor och gåva.

Uppsägning

Allt som har med uppsägning att göra regleras i Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O, (kapitel 14, sid 85 ff).

Om du som är anställd säger upp dig gäller följande uppsägningstider, om anställningen är tills vidare eller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt.

  • Anställningstid högst 1 år – uppsägningstid 1 månad.
  • Anställningstid mer än 1 år – uppsägningstid 2 månader.

Anställningstiden är tid som arbetstagaren i en följd har haft en eller flera statliga anställningar.

Arbetsgivaren kan gå med på kortare uppsägningstid än den som framgår ovan.

Fyll i blankett om uppsägning på egen begäran

Om du vill avsluta din anställning ska du informera din chef och skriftligen lämna in blanketten Uppsägning på egen begäran. Lämna den ifyllda blanketten till Personalavdelningen.

Blankett: Uppsägning på egen begäran (entledigande) Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Pension och delpension

Delpension innebär att du kan få möjlighet minska din arbetstid från 61 års ålder. Pensionen börjar betalas ut när du helt avslutat din anställning. 

Pension, delpension, pensionsavtal och utbetalning av pension

Relaterad kontakt