Dina personuppgifter, anställda

Som anställd på KMH behandlas dina personuppgifter i många olika sammanhang. Många av dessa behandlingar och registreringar har du inte möjlighet att tacka nej till – de är helt enkelt en del av att ha en anställning.

Verksamhetsgemensamma system och tjänster

Vi använder en hel del olika system och tjänster på KMH. Det rör sig om allt från passerkort till tjänster för inloggning, från lokalbokning i TimeEdit till lönesystem och Netigate, den tjänst för enkäter och personalundersökningar som KMH använder.

Kommunikation och konsertinformation

I vårt uppdrag som myndighet ingår bland annat att berätta om vår verksamhet och att rekrytera studenter. I vissa sammanhang kan därför personuppgifter om både anställda och studenter förekomma i KMH:s kommunikation. I samband med våra konserter och de processer som pågår före, under och efter en konsert, behandlar vi också personuppgifter.

Sök person

Som en del av sökfunktionen på kmh.se och Backstage finns möjligheten att hitta anställda. Så har vi gjort eftersom det ingår i vårt uppdrag som myndighet att sörja för god tillgänglighet – det ska vara enkelt att hitta och kontakta rätt person.

Du har möjlighet att komplettera de uppgifter om dig som visas i Sök person, och att byta ut eller dölja bilden.

Att ändra information i Sök person

Benify

När du blir anställd på KMH, blir du inbjuden till förmånsportalen Benify. Tjänsten har anskaffats primärt som ett sätt att hantera och förbättra friskvårdsbidraget, men Benify omfattar också en mängd olika tjänster.

För att du ska kunna bli inbjuden skickar vi din e-postadress till Benify. Därefter väljer du själv om du vill registrera dig och dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud på KMH är Magnus Dyberg, administrativ handläggare på Enheten för ledningsstöd. Skicka eventuella frågor till:

dataskyddsombud@kmh.se

Relaterad kontakt