Ändra i Sök person

I Sök person finns kontaktuppgifter till anställda samt porträttbild och tjänstetitel. Här lämnar du önskemål om komplettering av informationen, och om att få byta ut eller dölja bilden.

Alla som har en anställning visas i Sök person. Om du inte vill visas, på grund av skyddad identitet till exempel, vänder du dig till Personalavdelningen.

Grunduppgifter

Benämningar som tjänstetitel och organisation beslutas av högskoledirektören. Dessa uppgifter, liksom telefonnummer och e-postadress, hämtas till Sök person från andra centralt administerade system. Uppdateringar och ändringar av dessa uppgifter, liksom av namn, måste gå via din närmaste chef.

Organisatoriska benämningar på svenska och engelska Pdf, 54.6 kB.

Engelsk information

De centrala personalsystemen kan tyvärr inte hantera titlar och organisatoriska benämningar på engelska. Det är ett högt prioriterat utvecklingsbehov.

Önskemål om ändringar

Namn och e-post * (obligatorisk)
Namn och e-postPorträttbild
Porträttbild


Länkar
Du kan komplettera informationen om dig själv med länkar till profilsidor, egen webbplats eller en sida på KMH.se – kanske en projektbeskrivning. Samtliga länkar granskas inför publicering.
Sida i DiVA
Profil på ORCID
Profil på LinkedIn
Profil på ResearchGate
Din Youtube-kanal
Profil på SoundCloud
Twitter
Annan länk (egen webbplats eller sida på KMH.se)
- - -
Framtida funktioner
Under VT 2021 tillkommer möjligheten att visa en kort beskrivning tillsammans med övriga uppgifter i Sök person. I samband med det lägger vi även till sökord. Sökord visas aldrig för besökare, men den som söker på ordet får upp dig bland träffarna. Här kan du ange dessa uppgifter redan nu, men visning av dem kommer alltså att dröja. Beskrivningen ska komplettera det som redan visas. Uppgifterna granskas av Samverkansavdelningen inför publicering.

Visas ej i Sök person.
100

Visas med dina kontaktuppgifter.
100

Visas tillsammans kontaktuppgifter på engelska.
100