Arbetsmiljö och friskvård, anställda

På KMH arbetar vi på olika sätt för att skapa en god arbetsmiljö i både fysiskt och psykiskt hänseende. KMH har avtal med Feelgood för tjänster kring företagshälsovård och rehabilitering. Du har rätt till ersättning för sjukvård och läkemedel, och vid behov även till terminalglasögon. 

Arbetsmiljö

Det krävs ett aktivt och systematiskt arbete för att skapa en god arbetsmiljö. KMH ska på olika sätt arbeta för att anpassa arbetsmiljön till personalens och studenternas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. 

Arbetsmiljö

Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Kränkande behandling ska inte förekomma och KMH ska därför agera så snart någon får kännedom om att någon är utsatt.

Hantering av diskriminering och kränkningar

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Begär receptspecifikation på apoteket och lämna in kvitton till personalavdelningen. Registrera ansökan om läkemedelsersättning i Primula.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Särskilda regler för timanställda

För timanställda gäller särskilda regler för att få ersättning. Kontakta personalavdelningen för mer information.

Friskvård

KMH erbjuder alla anställda en timmes friskvård på arbetstid i veckan. Genom förmånsportalen Benify kan du ta del av bland annat erbjudanden kring friskvård. För anställda finns även ett gym.

Friskvård och friskvårdsgrupp

Företagshälsovård och rehabilitering

KMH anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård.

Om företagshälsovården

Terminalglasögon, bildskärmsglasögon

Om du behöver glasögon för att kunna utföra arbete vid bildskärm så ska din arbetsgivare enligt lag tillhandahålla det.

Om bildskärmsglasögon

Relaterad kontakt