Ersättning för sjukvård och läkemedel

Som anställd har du rätt till ersättning för sjukvård och läkemedel. Registrera ansökan om ersättning direkt i Primula och lämna in ditt originalkvitto eller receptspecifikation till personalavdelningen.

Ersättning för läkemedel

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Gör så här:

  1. Begär receptspecifikation på apoteket.
  2. Registrera ansökan om läkemedelsersättning i Primula.
  3. Lämna in din receptspecifikation till Personalavdelningen.

Vid frågor om läkemedelsersättning hör av dig till Personalavdelningen.

Ersättning för sjukvård

Som anställd får du även ersättning för läkarbesök. Vårdgivaren ska vara ansluten till försäkringskassan. Ersättningarna är skattepliktiga. Gör så här:

  1. Boka och gå på ditt läkarbesök.
  2. Registrera ansökan om ersättning i Primula.
  3. Lämna in originalkvitto till Personalavdelningen.

Särskilda regler för timanställda

För timanställda gäller särskilda regler för att få ersättning för läkemedel och sjukvård.

Kontakta Personalavdelningen för mer information.

Företagshälsovård och rehabilitering

KMH anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård.

Mer om företagshälsovård

Relaterad kontakt