Ersättning för sjukvård och läkemedel

Som anställd har du rätt till ersättning för sjukvård och läkemedel. Registrera ansökan om ersättning direkt i Primula och lämna in ditt originalkvitto eller receptspecifikation till personalavdelningen.

Ersättning för läkemedel

Från den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser enligt Villkorsavtalet 12 kap. 7§ för hantering av läkemedelsförmåner. Ersättning för ett års läkemedelskostnader betalas ut vid ett tillfälle.

För att få ersättning måste du senast 31 januari året efter att kostnaderna uppkommit begära ersättning genom att registrera ett ärende i Primula. Ärenden som gäller för 2024 och som registreras efter 31 januari 2025 godkänns inte. Rapporterar du fler än ett ärende godkänns de inte heller.

Begär ut ett registerutdrag Högkostnadsskydd för hela året från högkostnadsdatabasen. Sammanställning för läkemedel som har tagits ut under 2024 ska registreras i Primula senast den 31 januari 2025 och endast vid ett tillfälle per år.

Undantag

Undantag från att lämna in sammanställningen från högkostnadsdatabasen i januari, året efter uttagen läkemedelsersättning, är:

  • I samband med att du avslutar din anställning eller går på längre tjänstledighet (resten av året). Registrera läkemedelsersättning i Primula innan anställningen avslutas eller tjänstledigheten påbörjas.
  • Du har uppnått högkostnadsskyddet tidigare under året och behöver då inte vänta till nästa år med att registrera läkemedelsersättning i Primula.

Övergångsbestämmelse

Läkemedelskostnader till och med 31 december 2023 kan redovisas enligt de gamla bestämmelserna till den 31 mars 2024. Om du har kvitton för läkemedel för kostnader under 2023 som du ännu inte registrerat, kom ihåg att registrera dessa i Primula senast 31 mars 2024.

Detta gäller endast kostnader för läkemedel. Sjukvårdskostnader hanteras på samma sätt som tidigare.

Så här begär du ersättning

1. Gå till eHälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

2. Logga in med BankID.

3. Välj Recept och högkostnadsskydd.

Recept och högkostnadsskydd

4. Välj Visa högkostnadsskydd.

Visa högkostnadsskydd

5. Klicka på Spara och skriv ut.

Spara och skriv ut

6. Välj Öppna högkostnadsskydd (pdf) för att öppna en pdf-fil.

Öppna högkostnadsskydd

7. Antingen sparar du pdf-filen och bifogar den i ärendet i Primula, eller skriver ut den och lämnar till personalavdelningen.

Den summa för utlägg som du registrerar är den som står angiven som Betald egenavgift i pdf-filen.

Nedan ser du sammanlagt kostnader för egenavgift. Registrera varje post för sig.

Betald egenavgift

Har du frågor?

Vid frågor om läkemedelsersättning hör av dig till Personalavdelningen.

Ersättning för sjukvård

Som anställd får du även ersättning för läkarbesök. Vårdgivaren ska vara ansluten till försäkringskassan. Ersättningarna är skattepliktiga. Gör så här:

  1. Boka och gå på ditt läkarbesök.
  2. Registrera ansökan om ersättning i Primula.
  3. Lämna in originalkvitto till Personalavdelningen.

Särskilda regler för timanställda

För timanställda gäller särskilda regler för att få ersättning för läkemedel och sjukvård.

Kontakta Personalavdelningen för mer information.

Företagshälsovård och rehabilitering

KMH anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård.

Mer om företagshälsovård

Relaterad kontakt