Styrdokument

KMH:s styrdokument beskriver och reglerar hur myndighetens verksamhet ska utföras i enlighet med gällande lagar och förordningar. Här hittar du ordningsdokument, riktlinjer, rutiner och måldokument, samt korta beskrivningar av vad dokumenten handlar om.

Här kan du fritextsöka bland styrdokumenten.

Ordningsdokument

Anger vad som gäller vid antagning, anställning, beslut, val till olika organ, med mera. Fastställs av högskolestyrelsen.

Anställningsordning

Anställningsordningen beskriver vad som gäller vid anställning av lärare. Här definieras också Lärarförslagsnämndens åtagande. I tillägget tas befordran till professor och lektor upp, tidsbegränsning av anställning, med mera.

Anställningsordning för anställning av lärare Pdf, 239.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagningsordningen

Antagningsordningen omfattar regler kring ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkor och urval.

Antagningsordning Pdf, 280.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning

I arbetsordningen fastställs hur KMH:s organisation ska se ut, vilka organ och anställda som får fatta beslut i olika frågor, och hur beslut skall beredas och dokumenteras.

Arbetsordning Pdf, 292.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordning för ekonomistyrning

Beskriver fördelningen av det ekonomiska ansvaret i organisationen. Här beskriver vi också den ekonomiska modellen med hållpunkter i den årliga budget- och uppföljningsprocessen. Kallades tidigare för budgetordning.

Ordning för ekonomistyrning Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Valordning

Valordningen reglerar hur det går till att utse lärarrepresentanter till KMH:s styrelse och till Utbildnings- och forskningsnämnden.

Valordning Pdf, 245.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Riktlinjer för hur verksamheten bedrivs. Fastställs av rektor, högskoledirektör eller utbildnings- och forskningsnämnd.

Detta är en samlad vy över de riktlinjer och policydokument som går att nå via de olika informationssidorna på Backstage. För andra riktlinjer, kontakta registrator.

Rutiner

Beskrivningar av hur olika ärenden drivs och handläggs. Fastställs av olika delar av högskolan som stöd för systematiskt arbete och löpande kvalitetssäkring.

Relaterad kontakt