Beslut

Här berättar vi om hur rektors och högskoledirektörens beslut fungerar, och hur du hittar beslut på Backstage.

Rektors beslut

Rektor fattar beslut om anställningar och befordran, om examensregler, generella högskoleövergripande riktlinjer, ekonomi på övergripande nivå och mycket annat.

Besluten fattas en gång per vecka, vanligen måndagar, vid rektorsföredragningen. Den som föredrar ärendet ska först ha sin avdelningschefs godkännande. Chefen anmäler ärendet till samordnaren på enheten för ledningsstöd, senast tisdag veckan innan föredragningen. För att beslutet ska vara giltigt ska högskoledirektör eller dennes vikarie närvara.

Mall för rektors beslut finns i word under "ny från mall".

Sök bland rektorsbeslut

Högskoledirektörens beslut

Högskoledirektör fattar beslut som rör högskolans förvaltning, administration, inventarier och mycket annat.

Besluten fattas löpande, efter särskild anmälan från handläggare eller avdelningschef. Föredragningen ska alltid vara skriftligt, ibland även muntlig.

Mall för högskoledirektörens beslut finns i word under "ny från mall".

Styrande dokument

Rutiner för beslut fattade av rektor och högskoledirektör Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

I arbetsordningen fastställs vilka organ och anställda som får fatta beslut i olika frågor, och hur beslut skall beredas och dokumenteras.

Arbetsordning Pdf, 292.9 kB, öppnas i nytt fönster.

I Beslut och delegationer finns en detaljerad beskrivning av vem som har rätt att besluta i varje enskild fråga.

Beslut och delegationer Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt