Uppdrag

KMH:s uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom musik. Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev.

KMH anordnar högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdet musik och musikpedagogik. Vi har även särskilda åtaganden som är att ordna utbildning av pianostämmare, dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Vid KMH bedrivs också forskning i musik på konstnärlig och vetenskaplig grund. Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH.

Regleringsbrev 2022

Regleringsbreven uppdateras årligen och publiceras i Statsliggaren Länk till annan webbplats.. KMH:s verksamhet regleras i följande brev:

Regleringsbrev 2024 avseende universitet och högskolor Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev 2024 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Länk till annan webbplats.

Lagar och förordningar

Verksamheten lyder även under högskolelagen och högskoleförordningen, som finns publicerade i Regeringskansliets rättsdatabas.

Högskolelagen Länk till annan webbplats.

Högskoleförordningen Länk till annan webbplats.

Förvaltningslagen Länk till annan webbplats.

Myndighetsförordningen Länk till annan webbplats.