Uppdrag

KMH:s uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom musik. Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev.

KMH anordnar högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdet musik och musikpedagogik. Vi har även särskilda åtaganden som är att ordna utbildning av pianostämmare, dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. Vid KMH bedrivs också forskning i musik på konstnärlig och vetenskaplig grund. Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH.

Regleringsbreven går att hitta i Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets webbplats. KMH:s verksamhet regleras i följande brev:

Budgetåret 2020:

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolorlänk till annan webbplats

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholmlänk till annan webbplats

Budgetåret 2019:

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende universitet och högskolorlänk till annan webbplats

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholmlänk till annan webbplats

Verksamheten lyder även under högskolelagen och högskoleförordningen, som finns publicerade i Regeringskansliets rättsdatabas.

Högskolelagenlänk till annan webbplats

Högskoleförordningenlänk till annan webbplats

Förvaltningslagenlänk till annan webbplats

Myndighetsförordningenlänk till annan webbplats