Datum för rapportering och utbetalning av lön

För att få lön cirka den 25:e i månaden, ska du ha lämnat in blanketten senast den tredje vardagen månaden efter den månad arvodet gäller. Vid digital inrapportering gäller andra datum, cirka den 10:e i varje månad.

Löneperiod

Utbetalningsdag

Sista inrapporteringsdag

December

2020-12-23

2020-12-03

Januari

2021-01-25

2021-01-04

Februari

2021-02-25

2021-02-04

Mars

2021-03-25

2021-03-04

April

2021-04-26

2021-04-05

Maj

2021-05-25

2021-05-04

Juni

2021-06-24

2021-06-04

Juli

2021-07-26

2021-07-05

Augusti

2021-08-25

2021-08-04

September

2021-09-24

2021-09-03

Oktober

2021-10-25

2021-10-04

November

2021-11-25

2021-11-04

December

2021-12-23

2021-12-03