Helpdesk

Här får du reda på vad Helpdesk är och hur du använder det.

Helpdesk är ett ärendehanteringssystem som möjliggör möjligheten att inkomma med felanmälningar, ställa frågor samt genomföra bokningar och förfrågningar för allt relaterat till KMH:s verksamhet.

Hur använder jag Helpdesk?

Det finns två sätt att anmäla ett ärende till Helpdesk:

 1. Via mejl
  - Skapa ett nytt mejl från din KMH-mejl och ange ett passande ämne, och förklara sedan ditt ärende i mejlet
  - Mejla helpdesk@kmh.se , där det tas emot och sorteras automatiskt till rätt handläggare

 2. Via webbsidan
  - Surfa till https://helpdesk.kmh.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och logga in med din KMH-mejl och lösenord
  - Välj "Begäran" och leta fram en passande ärendetyp för att påbörja ditt ärende, skriv sedan rubrik och förklara vad ärendet gäller
  - Välj "Spara" och följ sedan ditt ärende under fliken "Historik"

Var alltid noga med att förklara ditt ärende noggrant och skicka gärna med en skärmdump om det gäller felanmälan. Ju mer information som finns i ärendet desto snabbare kan vi hjälpa dig, så skriv hellre för mycket än för lite.

Vilka avdelningar representeras?

I dagsläget kan du nå samtliga avdelningar på förvaltningen förutom:

Akademierna nås ej via Helpdesk, men felanmälan till institutionstekniker görs här (datorer/licenser/instrument)

Nedan ser du alla representerade avdelningar i Helpdesk

Table description

Avdelning i Helpdesk

Ansvar

Produktionsavdelningen

Internservice, ljud-/ljus-/AV-tekniker

IT-avdelningen

IT-support för KMH:s utrustning och nätverk, beställning av dator/licens, utskriftsystem/skrivare

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd (AUF)

Lokalbokning, studiefrågor, Canvas

Serviceavdelningen

Instrumenttekniker och lokalvård

Personalavdelningen

Personalfrågor, anställningarInstitutionstekniker (MoM/EAM/KDM)

Felanmälningar för studios och datorsalar


Vad kan jag anmäla till Helpdesk?

Alla typer av felanmälningar gällande KMH:s utrustning eller lokaler, samt specialbokning av salar och allmänna frågor. Även beställning och bokning av utrustning.


Om personen du söker inte finns tillgänglig i Helpdesk så hänvisar vi dig vidare.

Vad kan jag inte anmäla till Helpdesk?

Relaterad kontakt