Campus från Valhallavägen. Foto: Foto: Åke E:son Lindman

Anmäl intresse för uppdraget som prorektor

Uppdraget som prorektor löper parallellt med förordnandet som rektor. En ny prorektor behöver därför utses av styrelsen. Fram till den 13 maj finns det möjlighet att anmäla intresse för uppdraget.

Den 12 april beslutade styrelsen om process för att utse en tillförordnad prorektor.

Prorektor tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Kompetensprofil

Prorektor bör komplettera rektor och ha kompetenser som kopplar till KMH:s strategiska mål. Det har högskolestyrelsens ordförande och tillträdande rektor har med akademicheferna samt andra KMH-medarbetare kommit fram till.

Högskolestyrelsen beslutar som följd av detta att:

  • Prorektor ska rekryteras inom KMH och att uppdraget som prorektor ska vara ett uppdrag inom anställning som lektor eller professor.
  • Prorektor ska ha doktorsexamen, då ett av KMH:s strategiska mål är att stärka forskningen och utbildningen på forskarnivå vid KMH.
  • Prorektor ska under sin ämbetsperiod inte inneha annan ledande position eller chefsbefattning inom KMH.

Uppdragets omfattning

Tjänsten som prorektor kommer att omfattas mellan 30 och 50%, enligt överenskommelse med blivande prorektor utifrån KMH:s behov.

Uppdraget som prorektor löper parallellt med förordnandet som rektors och kommer därför att sträcka sig från 1 juli 2024 till 31 juni 2030.

Skicka in din intresseanmälan

Intresseanmälningar för uppdraget ska innehålla en kort CV och motivering till varför du vill ta uppdraget. Intresseanmälan hanteras med fullständig sekretess och skickas till tillträdande rektor Per-Henrik Holgersson på per-henrik.holgersson@kmh.se och Kersti Hedqvist på kersti.hedqvist@kmh.se.

Så går processen till

  1. Fram till den 13 maj finns det möjlighet att skicka in intresseanmälan.
  2. Ett första urval bland kandidaterna sker genom intervjuer och referenstagning av en särskild rekryteringsgrupp bestående av högskolestyrelsens ordförande Peter Norman, vice ordförande Linda Portnoff och tillträdande rektor Per-Henrik Holgersson.
  3. Två kandidater återstår. Slutgiltigt urval fattas av rekryteringsgruppen tillsammans med en representant för personalorganisationerna och en studentrepresentant. Gruppen utser den person som är mest lämpad för uppdraget och ger förslag på omfattning.
  4. Medbestämmandeförhandling (MBL-förhandling) med fackliga organisationer.
  5. Beslut om ny prorektor fattas av högskolestyrelsen 11 juni 2024.

Relaterad kontakt