Foto: Per Kristiansen

Hjälp oss att omvärldsspana

KMH:s strategi behöver fokuseras så att den blir ett bättre stöd för verksamheten. Nu vill vi ha din hjälp att göra relevanta omvärldsspaningar.

Vilka relevanta perspektiv ser du i omvärlden?

Utgå utifrån följande områden:

  • Kurser som verktyg för att hitta balans konstnärligt, akademiskt och ekonomiskt.
  • Vägen till examensrätt.
  • Hur utbildar vi för morgondagen?

Omvärldsperspektiv är viktiga byggstenar för att formulera strategiska utgångspunkter. Som medarbetare på KMH är du en omvärldsbevakare inom ditt fält. Vi behöver din hjälp. Vi vill ta del av dina spaningar, kopplade till ovan tre fokusområden.

Vad är en omvärldsspaning?

Det är kort information om eller reflektion över ett fenomen eller skeende utanför KMH. Det kan ha direkt eller indirekt relevans för KMH. En omvärldsspaning får gärna innehålla en

  • beskrivning av fenomenet eller skeendet
  • analys av hur fenomenet eller skeendet förhåller sig till KMH, nu och/eller i framtiden.

Hur vi ska använda spaningarna?

  • Som inspel i översynen av befintlig strategi och utgångspunkt i kommande workshops.
  • Som underlag för fokusering av befintlig strategi.
  • Som upptakt till kommande strategiperiod, dvs 2027 och vidare.

I juni 2024 hoppas vi att styrelsen kan ta beslut om vilka områden i strategin som kommer att prioriteras i det interna arbetet. Strategin sträcker sig fram till 2026.

Så här gör du

Format: Skriftligt, gärna omkring 300 men max 500 ord.
När? Senast 15 maj
Hur? Via e-post till caroline.pierrou@kmh.se

Relaterad kontakt