Musiker, tidig musik

I kandidatprogrammet i Tidig Musik får du utrymme att utvecklas till en tekniskt skicklig och mångsidig musiker med fokus på historisk repertoar från medeltid till klassicism.

Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i ett nationellt och internationellt musikliv inom det tidiga musikområdet. KMH erbjuder undervisning på högsta nivå i utmärkta lokaler med pedagoger som själva är internationellt verksamma musiker.

Du kan söka till programmet på följande instrument:

 • sång, samtliga rösttyper inklusive countertenor
 • blockflöjt
 • traversflöjt
 • barockviolin
 • barockviola
 • barockcello
 • viola da gamba
 • violone
 • barockoboe
 • barockfagott
 • barockluta
 • barockgitarr
 • renässansluta
 • teorb
 • cembalo

Du gör provspelning på ditt barockinstrument vid antagningsprovet. Läs mer om hur proven går till i provbeskrivningen för programmet.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Kandidatutbildningen i Tidig Musik har sin tyngdpunkt i interpretation av musik från medeltid till klassicism förankrad i historiskt informerad uppförandepraxis.

Den praktiska grunden utgörs av konstnärligt gestaltande studier fokuserade på det musikaliska och instrumentala hantverket i solistiskt spel och i kammarmusik i olika former. Improvisation och ornamentationskunskap, källstudier, instudering och generalbas är en annan viktig del av studierna.

Därtill kommer kurser i digitala verktyg, musikhistoria, musikteori och entreprenörskap, och dessutom ingår valbara kurser som kan innebära en fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Det treåriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen används i ett eget konstnärligt projekt, som består av en klingande och en skriftlig del.

Undervisningsform

Läsåret är indelat i reguljärveckor, specialveckor och examinationsveckor. Reguljärveckorna är fördelade i block om fem veckor med schemalagd undervisning. Mellan blocken ligger specialveckorna och varje termin avslutas med en examinationsvecka.

Den schemalagda undervisningen består av enskild undervisning i huvudinstrumentet, instudering och generalbas. Gemensam undervisning sker i ensemble, gemensamma lektioner och seminarier.

Examinationerna består framför allt av klingande framföranden, men också av enskilda skriftliga arbeten samt muntliga reflektioner och diskussioner i seminarieform.

Dessutom förekommer workshops, master classes och seminarier med både nationella och internationella gästlärare.

Efter studierna 

Kandidatprogrammet i Tidig Musik ger dig en gedigen grund att stå på som frilansande musiker. Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger en god repertoarkännedom och fördjupar din konstnärliga insikt. Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå. 

Relaterad kontakt