Musiker, tidig musik

I kandidatprogrammet i Tidig Musik får du utrymme att utvecklas till en tekniskt skicklig och mångsidig musiker med fokus på historisk repertoar från medeltid till klassicism.

Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i ett nationellt och internationellt musikliv inom det tidiga musikområdet. KMH erbjuder undervisning på högsta nivå i utmärkta lokaler med pedagoger som själva är internationellt verksamma musiker.

Du kan söka till programmet på följande instrument:

 • sång, samtliga rösttyper inklusive countertenor
 • blockflöjt
 • traversflöjt
 • barockviolin
 • barockviola
 • barockcello
 • viola da gamba
 • violone
 • barockoboe
 • barockfagott
 • barockluta
 • barockgitarr
 • renässansluta
 • teorb
 • cembalo

Du gör provspelning på ditt barockinstrument vid antagningsprovet. Läs mer om hur proven går till i den generella provbeskrivningen längst ner på sidan. För några av instrumenten finns specifika repertoarangivelser som du ska förbereda inför ditt antagningsprov. Dessa kommer läggas ut i samband med att anmälan öppnar 1 december.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

25 januari 2023

 • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).

13-24 februari 2023
Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

11-21 mars 2023
Antagningsprov på campus (vecka 11).

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov. Du placeras i urvalsgrupp efter det (de) instrument du gjort antagningsprov på. Urval sker på grundval av resultaten. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet längst ner på sidan.

Om utbildningen

Kandidatutbildningen i Tidig Musik har sin tyngdpunkt i interpretation av musik från medeltid till klassicism förankrad i historiskt informerad uppförandepraxis.

Den praktiska grunden utgörs av konstnärligt gestaltande studier fokuserade på det musikaliska och instrumentala hantverket i solistiskt spel och i kammarmusik i olika former. Improvisation och ornamentationskunskap, källstudier, instudering och generalbas är en annan viktig del av studierna.

Därtill kommer kurser i digitala verktyg, musikhistoria, musikteori och entreprenörskap, och dessutom ingår valbara kurser som kan innebära en fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Det treåriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen används i ett eget konstnärligt projekt, som består av en klingande och en skriftlig del.

Undervisningsform

Läsåret är indelat i reguljärveckor, intensivveckor och examinationsveckor. Reguljärveckorna är fördelade i block om fem veckor med schemalagd undervisning. Mellan blocken ligger intensivveckorna och varje termin avslutas med en examinationsvecka.

Den schemalagda undervisningen består av enskild undervisning i huvudinstrumentet, instudering och generalbas. Gemensam undervisning sker i ensemble, gemensamma lektioner och seminarier.

Examinationerna består framför allt av klingande framföranden, men också av enskilda skriftliga arbeten samt muntliga reflektioner och diskussioner i seminarieform.

Dessutom förekommer workshops, master classes och seminarier med både nationella och internationella gästlärare.

Efter studierna 

Kandidatprogrammet i Tidig Musik ger dig en gedigen grund att stå på som frilansande musiker. Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger en god repertoarkännedom och fördjupar din konstnärliga insikt. Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå. 

Relaterad kontakt