Provbeskrivning för musiker, tidig musik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra provet.

Anmälningskod: KMH–60000

Förberedelser

Skriv en repertoarlista med de stycken du förberett. Listan ska innehålla personuppgifter, sökt program, profil och instrument och vara i pdf-format.

Beroende på om du söker vokal eller instrumental inriktning skiljer sig provförberedelserna något åt. Här nedan följer en beskrivning för respektive inriktning.

Vokal inriktning

Inför proven ska du förbereda och studera in 10 verk från medeltid t.o.m. wienklassicism. Repertoaren bör vara väl spridd avseende genre, språk och karaktär.

Instrumental inriktning

Inför proven ska du förbereda och studera in minst fyra verk av olika karaktär. Repertoaren väljs inom ramen för respektive huvudinstruments repertoarområde, och bör vara väl spridd inom detta.

Speciellt för dig som söker på

Blockflöjt:
Din repertoarlista bör täcka flera instrumenttyper och även 1900-talsmusik. Samtliga storlekar och typer räknas in.

Luta:
Din repertoarlista ska innehålla verk för minst ett av följande historiska knäppinstrument: renässansluta, barockluta, barockgitarr eller teorb.

Cembalo:
Din repertoarlista ska innehålla verk för både solo- och generalbasspel.

Prov 1 – Digital uttagning

Detta prov är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra resterande prov.

Du ska välja ett eller två av de stycken du förberett och spela in en videofilm när du spelar eller sjunger det du valt. Om du vill kan du spela eller sjunga tillsammans med ackompanjemang.

Efter att du har skickat in din anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

 • Legitimera dig – filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 11.0b Uttagning tidig musik
Provtid: cirka 10 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov som sker på campus.

Prov 2 – Huvudinstrumentprov på KMH

Provet sker på KMH:s campus och består av tre delmoment. Ta med din repertoarlista utskriven till provet och ge till juryn. Du kan få ackompanjemang till färdighetsprovet på cembalo, orgel eller piano men måste då skicka in noter i förväg till KMH.

Beroende på om du söker vokal eller instrumental inriktning skiljer sig provet något åt. Här nedan följer en beskrivning för respektive inriktning.

Vokal inriktning

 1. Färdighet
  Välj ut en sång ur din repertoarlista som du vill framföra för juryn (ej samma som vid prov 1) Juryn kan därefter be dig framföra ytterligare några sånger. En intervju kan tillkomma.
  Poängskala: 0–50 p, varav 25 p krävs för godkänt.
 2. A prima vista
  Du ska sjunga ett av juryn förelagt stycke direkt från bladet med ackompanjemang.
  Poängskala: 0–3 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 3. Gestaltning
  Vid provtillfället får du ett stycke av juryn. Efter 10 minuters förberedelse i ett annat rum kommer du tillbaka till juryn och framför stycket. Du har tillgång till klaverinstrument i förberedelserummet.
  Poängskala: 0–5 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Instrumental inriktning

 1. Färdighet
  Välj ut ett verk ur din repertoarlista som du vill framföra för juryn (ej samma som vid prov 1). Juryn kan därefter be dig framföra ytterligare något verk. Dessutom kan ett obligatoriskt stycke förekomma (gäller vissa huvudinstrument). Prov i annan teknisk färdighet och en intervju kan tillkomma.
  Poängskala: 0–50 p, varav 25 p krävs för godkänt.

  Speciellt för dig som söker på

  Blockflöjt:
  Samtliga storlekar och typer räknas in. Din repertoarlista bör täcka flera instrumenttyper och även 1900- talsmusik.
  Luta:
  Du ska spela upp på minst ett av följande historiska knäppinstrument: renässansluta, barockluta, barockgitarr eller teorb.
  Cembalo:
  Du gör spelprov i både solo- och generalbasspel.

 2. A prima vista
  Du ska spela ett av juryn förelagt stycke direkt från bladet.
  Poängskala: 0–3 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 3. Gestaltning
  Vid provtillfället får du ett stycke av juryn. Efter 10 minuters förberedelse i ett annat rum kommer du tillbaka till juryn och framför stycket.
  Poängskala: 0–5 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Provkod: LS 11.1b Huvudämne tidig musik
Provtid: ca 10–25 minuter
Bedömning: 0–58 p, samt godkänt i varje delmoment. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Prov 3 – Musikteoriprov

Provet sker på plats på KMH och består av tre delmoment.

För godkänt prov ska du

 1. visa grundläggande kunskaper i musiklära: tonnamn, intervall, tonarter, taktarter, notvärden och paustecken samt ackordanalys
 2. visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel samt härmning
 3. visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Provkod: MT-prov
Provtid: 2 timmar
Bedömning: 0-5 p, samt godkänt i varje delmoment. Provet är behörighets- och urvalsgrundande, tillsammans med prov 2. För denna bedömning gäller de kriterier som framgår av tabellen nedan.

Bedömning

Musiklära

Gehör

Satslära

2 poäng
(godkänt)

-

Uppvisar goda kunskaper i gehör.

Uppvisar goda kunskaper i satslära.

1 poäng
(godkänt)

Uppvisar tillräckliga kunskaper i musiklära för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar tillräckliga kunskaper i gehör för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar tillräckliga kunskaper i satslära för att kunna genomgå utbildningen.

0 poäng
(underkänt)

Uppvisar inte tillräckliga kunskaper i musiklära för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar inte tillräckliga kunskaper i gehör för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar inte tillräckliga kunskaper i satslära för att kunna genomgå utbildningen.

Tillgodoräkna prov 3

Från och med antagningen till hösttermin 2024 behöver alla sökande göra musikteoriprovet. Det kommer det inte gå att tillgodoräkna sig ett godkänt resultat från föregående års musikteoriprov. Det kommer inte heller gå att tillgodoräkna sig musikteoriprovets resultat från andra musikhögskolor.

Du behöver bara göra musikteoriprovet en gång om du söker till flera av dessa kandidatprogram:

Relaterad kontakt