Provbeskrivning för musiker, tidig musik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–60000

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se.

25 januari 2023

 • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
 • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
 • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Prov 1 – Spelprov huvudinstrument

Beroende på om du söker med vokal eller instrumental inriktning skiljer sig provet lite åt. Här nedan följer beskrivning för respektive inriktning.

Vokal inriktning

Till provet tar du med en förteckning över 10 instuderade verk från medeltid t.o.m. wienklassicism. Repertoaren bör vara väl spridd avseende genre, språk och karaktär. Du kan få ackompanjemang på cembalo, orgel eller piano.

Provet består av tre delmoment:

 1. Spelprov:
  Välj ut en sång som du vill framföra. Juryn kan också be dig framföra ytterligare några sånger. En intervju kan tillkomma.
  Poängskala: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt.
 2. A prima vista:
  Du ska sjunga ett av juryn förelagt stycke direkt från bladet. Du får ackompanjemang.
  Poängskala: 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 3. Gestaltningsprov:
  Samma som för a prima vista, men här får du ca 10 minuter på dig att själv förbereda en gestaltning av stycket.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Instrumental inriktning

Till provet tar du med en förteckning över minst fyra instuderade verk. Repertoaren väljs inom ramen för respektive huvudinstruments repertoarområde, och bör vara väl spridd inom detta. Du kan få ackompanjemang på piano, cembalo eller orgel.

Provet består av tre delmoment:

 1. Spelprov:
  Välj ut ett verk som du vill framföra. Juryn kan också be dig framföra ytterligare ett verk. Dessutom kan ett obligatoriskt verk förekomma (gäller vissa huvudinstrument). Prov i skalspel eller annan teknisk färdighet och en intervju kan tillkomma.
  Speciellt för dig som söker på:
  Cembalo: Du gör spelprov i både solo- och generalbasspel.
  Blockflöjt: Samtliga storlekar och typer räknas in. Din repertoarlista bör täcka flera instrumenttyper och även 1900-talsmusik.
  Luta: Du ska spela upp på minst ett av följande historiska knäppinstrument: renässansluta, barockluta, barockgitarr eller teorb.
  Poängskala: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt.
 2. A prima vista:
  Du ska spela ett vid provtillfället förelagt stycke direkt från bladet, eventuellt tillsammans med en eller flera medspelare.
  Poängskala: 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 3. Gestaltningsprov:
  Samma som för a prima vista, men här får du 7-10 minuter på dig att själv förbereda en gestaltning av stycket.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Provkod: LS 11.1b Huvudämne tidig musik
Provtid: 10-20 minuter. Provtiden kan förkortas.
Bedömning: 0-58 p, samt godkänt i varje delmoment. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Prov 2 – Musikteori

Provet består av tre delar och görs på plats på KMH.

För godkänt prov ska du:

 1. visa grundläggande kunskaper i musiklära: tonnamn, intervall, tonarter, taktarter, notvärden och paustecken samt ackordanalys
 2. visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel samt härmning (vid särskilt tillfälle)
 3. visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Provkod: MT-prov
Provtid: 2 timmar
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Tillgodoräkna dig musikteoriprovet

Du behöver bara göra musikteoriprovet en gång om du söker till flera av kandidatprogrammen i listan nedan. Du som har godkänt resultat från förra året kan tillgodoräkna dig resultatet i år, om du meddelar KMH via mejladressen antagning@kmh.se på förhand.

Detta prov är gemensamt för:

Exempelprov i musikteori

Här finns ett exempel på hur ditt musikteoriprov kan se ut.

Exempelprov i musikteori Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt