Dirigering – kör

Var med och led en av Sveriges största rörelser – körsång. Det här är Sveriges enda kandidatutbildning i dirigering med inriktning kör. Utbildningen ger dig en gedigen grund att verka i det nationella och internationella musiklivet som kördirigent.

Intresset för körsång och behovet av välutbildade körledare och kördirigenter är stort i landet – 600 000 sjunger i kör bara i Sverige. Det är en av våra största folkrörelser och utbildningen förbereder dig på ett yrkesliv som körledare, kördirigent, körpedagog eller körkonsulent.

Du kan välja mellan två kandidatprogram i dirigering: kör eller orkester. Väljer du kördirigering kan du komma att läsa några kurser tillsammans med studenter inom orkesterdirigering.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
  • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Programmets syfte är att utbilda kördirigenter för det nationella och internationella musiklivet. De praktiska momenten i utbildningen grundar sig i kördirigeringens praxis inom västerländsk konstmusik. Även ensembler inom jazz och populärmusik som inbegriper dirigering ryms här. De teoretiska momenten utgår från den västerländska konstmusikens repertoar, med särskild tonvikt på vokalmusikens harmonik, sats och form.

I programmet ingår även valbara kurser som bidrar till fördjupning eller breddning av din kompetens.

Kurserna i kördirigering syftar främst till att lära dig memorera och studera in partitur, behärska dirigeringens gestik, visa kännedom om dirigeringens historia, uppvisa bred repertoarkännedom, visa förmåga att på gehör övergripande beskriva och återge melodik, kunna reducera och spela partitur för kammarensemble på piano samt visa förmåga att gestalta musikaliska förlopp och förmedla ett musikaliskt uttryck.

Därtill kommer kurser i arrangering, satslära, instrumentation och formlära.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

Undervisningsform

Undervisningen äger rum i KMH:s toppmoderna lokaler och organiseras i form av seminarier, föreläsningar, dirigentforum och gruppövningar. Därtill kommer praktik i körer såväl inom som utanför KMH. Gästande föreläsare och dirigenter kompletterar KMH:s kunniga lärarkår i form av gästföreläsningar och master classes.

Internationella och nationella samarbeten

Musiker och ensembler

Under utbildningen arbetar du regelbundet med sångstudenter inom KMH. Under årskurs 2 och 3 får du arbeta med KMH Vokalensemble bestående av professionella sångare och musiker.

Internationella utbyten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Efter studierna

Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga samt ger dig en god repertoarkännedom. Utbildningen vilar på konstnärlig grund och ger dig kunskap och erfarenhet av den konstnärliga processen.

Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

Relaterad kontakt