Musiker, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik

Detta kandidatprogram vänder sig till dig som utövar annan folkmusik än den svenska, eller konstmusik utanför den västerländska traditionen. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du utrymme att utveckla din egen musikstil med hjälp av de främsta pedagogerna inom området.

Många framstående musiker med hemvist i musik från andra delar av världen bor och arbetar idag i Sverige och bidrar med nya influenser i musiklivet. Att också erbjuda dessa musiker en utbildning är huvudsyftet med programmet, som till stora delar är ett individuellt kandidatprogram. Dagens internationella musikvärld skapar också en plattform för musiker från olika kulturer.

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1a
Ensemble och arrangering 1
Musikteori 1
Folkmusikens gehörsmetod
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Huvud­instrument 1b
Ensemble och arrangering 1
Musikteori 1
Folkmusikens gehörsmetod
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2a
Ensemble och arrangering 2
Musikteori 2
Entreprenörskap i musik
Valbar kurs

Termin 4:

Huvud­instrument 2b
Ensemble och arrangering 2
Musikteori 2
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Huvud­instrument 3a
Valbar kurs
Valbar kurs
Självständigt arbete

Termin 6:

Huvud­instrument 3b
Valbar kurs
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 13.1, LS 13.2, LS 13.3, LS 13.4 och LSC 2.3. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det (de) instrument du gjort antagningsprov på. Urval sker på grundval av resultaten på LS 13.1 och LS 13.2. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Unik och exklusiv utbildning

Programmets syfte är att utbilda musiker som kan verka i det nationella och internationella musiklivet. Utbildningen utformas utifrån din specifika genre och profil och blir därmed unik. Du får utveckla din specifika kompetensprofil. Du kommer att möta en rik och stimulerande folkmusikmiljö med både svenska och andra folk- och konstmusiktraditioner.

Unikt för utbildningen är också utbudet av kurser med särskild folkmusikprofil inom musikteori, arrangering och komposition, ensemble, dans, musikhistoria, samt inom instrumentalspel och sång. Det finns till och med skräddarsydda kurser i notation och musikinspelning för just folkmusiker.

Folkmusik har funnits på KMH i mer än fyrtio år, vilket ger en mycket stabil grund för studier som utvecklar din artistiska och tekniska förmåga. Det kommer att få en god repertoarkännedom och fördjupa din konstnärliga insikt. Många av kurserna finns bara vid KMH.

Fokus på egen profil

De omkring fyrtio studenterna som studerar på institutionens två program har en brokig samling huvudinstrument. Instrumenten varierar dessutom från år till år, vilket skapar en mycket dynamisk studiemiljö. Allt från nyckelharpa, fiol, durspel, accordeon, flöjt, vevlira och sång till saxofon, elbas, slagverk, cello, klarinett, gitarr, qanon, tar, sabar och djembe.

Jag hade hört mycket om KMH från vänner och sökte redan efter mitt första år i Sverige. Jag ville studera här för att lära mig mer om harmoni och teori.
Ali Ali, tidigare student.

Folkmusik och konstmusik utvecklas ständigt i uttryck och textinnehåll utifrån människors behov och rådande samhällsbild. Din musikstil kommer också att utvecklas, med kurser i ditt huvudinstrument och i ensemble och arrangering. Alla studenter i folkmusik ingår tillsammans i den stora ensemblen KMH FOLK.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

Du kommer att bredda och födjupa din kompetens med kurser i bland annat musikteori, folksång och folkdans, piano och konsertpraktik tillsammans med vårt stort utbud av valbara kurser. Därtill utvecklas din förmåga att producera musik med hjälp av digitala verktyg och att reflektera över folkmusik och dess roll i samhället utifrån analyser av folkmusikhistorien.

Undervisningsformer

Utbildningen bygger på individuella instrumentallektioner och grupplektioner, konstnärliga seminarier och master classes. Läsåret är indelat i reguljärveckor och intensivveckor. Under intensivveckorna förläggs arbete ofta i större ensembleprojekt. Examinationer består framförallt av klingande framföranden, men också av enskilda skriftliga arbeten samt muntliga reflektioner och diskussioner i seminarieform.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

Lärare

Vid institutionen för folkmusik undervisar några av världens främsta artister och pedagoger inom framförallt svensk folkmusik med fokus på fiol, sång, musikteori, dans och ensemble. För att kunna ge en bra utbildning för dig som söker folk- eller konstmusik från andra kulturer, engageras de lärare som kan ge dig den bästa utbildningen i relation till din bakgrund och till dina önskemål. Antalet lärare som är verksamma helt eller delvis vid institutionen är ca 50 st.

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Internationella samarbeten

Institutionen för folkmusik har en stor utåtriktad verksamhet. Vi samarbetar kontinuerligt med folk- och världsmusikarrangörer, pedagogiska centra, amatörorganisationer och olika forskningsinstitutioner, nationellt och internationellt.

Efter studierna

Programmet ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå, men också ge gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som frilansande musiker. Utbildningen ger dig yrkesmässig kompetens som utövande musiker inom frilanslivet nationellt och internationellt. Antalet yrkesaktiva musiker inom utomskandinavisk folk- och konstmusik ökar för varje år i Sverige.

Flera av de mest etablerade och förnyande folkmusikensemblerna i Sverige idag har bildats under utbildningstiden vid KMH. Två exempel är Golbang och Den förbjudna orkestern. Tidigare studenter från utbildningen är också väl representerade vid nomineringar och priser i olika sammanhang.

Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.