Musiker, klassisk musik – Edsberg

I en inspirerande miljö på Edsberg slott i Sollentuna ges du i denna inriktning inom kandidatprogrammet i klassisk musik stort utrymme att utveckla ditt musikerskap på violin, viola, cello eller piano, både genom individuell övning och genom spel i kammarorkester. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält.

Den tematiska varianten inom klassisk musik på Edsbergs slott norr om Stockholm ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i det nationella och internationella musiklivet inom klassisk musik.

Väljer du att fördjupa dig i solistiskt spel eller orkesterspel på Edsberg blir du en del av KMH:s långa tradition av musikutbildning med tonvikt på kammarmusik på Edsbergs slott.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

25 januari 2023

  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).

13-24 februari 2023
Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

11-21 mars 2023
Antagningsprov på campus (vecka 11).

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov. Du placeras i urvalsgrupp efter det (de) instrument du gjort antagningsprov på. Urval sker på grundval av resultaten. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet längst ner på sidan.

Om utbildningen

Programmet är en utbildning inom klassisk musik, där du genom tematiska studier når en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram.

Kammarmusik är en stor och lika viktig del av inriktningen som den individuella instrumentalundervisningen. Alla studenter deltar i gemensamma kammarorkesterproduktioner och stråkstudenterna bildar tillsammans Edsbergs kammarorkester.

Därtill kommer kurser i digitala verktyg, musikhistoria, musikteori och entreprenörskap, och dessutom ingår valbara kurser som kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Det treåriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt, som består av en klingande och en skriftlig del.

Undervisningsform

Gemensamma seminarieserier som kallas Edsbergsforum, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används. Detta upplägg ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Många av studenterna som studerat klassisk musik på campus Edsberg vid KMH är idag verksamma i olika orkestrar men också framgångsrika solister. Flertalet har vunnit priser och fått utmärkelser för sitt musicerande.