Musiker, klassisk musik – Edsberg

I en inspirerande miljö på Edsberg slott i Sollentuna ges du i denna inriktning inom kandidatprogrammet i klassisk musik stort utrymme att utveckla din spelteknik, både genom individuell övning och genom spel i kammarorkester. Du får undervisning av mycket skickliga och välutbildade musiker och pedagoger inom piano, violin, viola eller violoncell. 

Den tematiska varianten inom klassisk musik på Edsbergs slott norr om Stockholm ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i det nationella och internationella musiklivet inom klassisk musik.

Väljer du att fördjupa dig i solistiskt spel eller orkesterspel på Edsberg blir du en del av KMH:s långa tradition av musikutbildning med tonvikt på kammarmusik på Edsbergs slott.

Undervisningen på Edsberg slott bedrivs på högsta internationella nivå med pedagoger som själva är verksamma musiker och de främsta inom sitt område.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1a
Ensemble 1
Musikteori 1
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Huvud­instrument 1b
Ensemble 2
Musikteori 2
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2a
Ensemble 3
Musikteori 3
Entreprenör­skap i musik
Valbar kurs

Termin 4:

Huvud­instrument 2b
Ensemble 4
Valbar kurs
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Huvud­instrument 3a
Ensemble 5
Musikteori 4
Hållbart yrkesliv
Valbar kurs

Termin 6:

Huvud­instrument 3b
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 11.1c, och Musikteori. Du placeras i urvalsgrupp efter det (de) instrument du gjort antagningsprov på. Urval sker på grundval av resultaten på LS 11.1c. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Programmet är en utbildning inom klassisk musik, där du genom tematiska studier når en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram.

Kammarmusik är en stor och lika viktig del av inriktningen som den individuella instrumentalundervisningen. Alla studenter deltar i gemensamma kammarorkesterproduktioner och stråkstudenterna bildar tillsammans Edsbergs kammarorkester.

Därtill kommer kurser i digitala verktyg, musikhistoria, musikteori och entreprenörskap, och dessutom ingår valbara kurser som kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt, som består av en klingande och en skriftlig del.

Undervisningsform

Gemensamma seminarieserier som kallas Edsbergsforum, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används. Detta upplägg ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Många av studenterna som studerat klassisk musik på campus Edsberg vid KMH är idag verksamma i olika orkestrar men också framgångsrika solister. Flertalet har vunnit priser och fått utmärkelser för sitt musicerande.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  1 dec – 17 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–50000