Musiker, klassisk musik – Edsberg

I en inspirerande miljö på Edsberg slott i Sollentuna ges du i denna inriktning inom kandidatprogrammet i klassisk musik stort utrymme att utveckla ditt musikerskap på violin, viola, cello eller piano genom individuella lektioner, undervisning i kammarmusik samt spel i kammarorkester. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält.

Den tematiska varianten inom klassisk musik på Edsbergs slott norr om Stockholm ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i det nationella och internationella musiklivet inom klassisk musik.

Väljer du att fördjupa dig i solistiskt spel eller orkesterspel på Edsberg blir du en del av KMH:s långa tradition av musikutbildning med tonvikt på kammarmusik på Edsbergs slott.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
  • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Programmet är en utbildning inom klassisk musik, där du genom tematiska studier når en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram.

Kammarmusik är en stor och lika viktig del av inriktningen som den individuella instrumentalundervisningen. Alla studenter deltar i gemensamma kammarorkesterproduktioner och stråkstudenterna bildar tillsammans Edsbergs kammarorkester.

Därtill kommer kurser i digitala verktyg, musikhistoria, musikteori och entreprenörskap, och dessutom ingår valbara kurser som kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Det treåriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt, som består av en klingande och en skriftlig del.

Undervisningsform

Gemensamma seminarieserier som kallas Edsbergsforum, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används. Detta upplägg ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Många av studenterna som studerat klassisk musik på campus Edsberg vid KMH är idag verksamma i olika orkestrar men också framgångsrika solister. Flertalet har vunnit priser och fått utmärkelser för sitt musicerande.