Provbeskrivning för musiker, klassisk musik – Edsberg

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–50000

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Prov 1 – Spelprov huvudinstrument

Till provspelningen förbereder du minst tre stycken av olika karaktär och från skilda epoker. Delar av flersatsiga verk är tillåtna. För violinister och pianister ska ett av verken vara en wienklassisk sats. Ta med en repertoarlista till provet. Pianist för ackompanjemang finns tillgänglig på provet.

Ett kort prima vista prov kan ingå.

Provkod: LS 11.1c Huvudämne Edsberg
Provtid: ca 15 minuter. Provtiden kan förkortas.
Bedömning: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Prov 2 – Musikteori

Provet består av tre delar och görs på plats på KMH:s campus.

För godkänt prov ska du:

  1. visa grundläggande kunskaper i musiklära: tonnamn, intervall, tonarter, taktarter, notvärden och paustecken samt ackordanalys
  2. visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel samt härmning (vid särskilt tillfälle)
  3. visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Provkod: MT-prov
Provtid: 2 timmar
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Tillgodoräkna dig musikteoriprovet

Du behöver bara göra musikteoriprovet en gång om du söker till flera av kandidatprogrammen i listan nedan. Du som har godkänt resultat från förra året kan tillgodoräkna dig resultatet i år, om du meddelar KMH via mejladressen antagning@kmh.se på förhand.

Detta prov är gemensamt för:

Exempelprov i musikteori

Här finns ett exempel på hur ditt musikteoriprov kan se ut.

Exempelprov i musikteori Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt