Provbeskrivning för musiker, klassisk musik – Edsberg

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra provet.

Anmälningskod: KMH–50000

Prov 1 – Digital uttagning

Detta prov är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra resterande prov.

Spela in en videofilm när du spelar 1-2 valfria stycken om sammanlagt 5-10 minuter.

Skriv en repertoarlista med de stycken du förberett. Listan ska innehålla personuppgifter, sökt program, profil och instrument och vara i pdf-format.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

  • Legitimera dig – filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
  • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
  • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
  • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
  • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 11.0c Uttagning Edsberg
Provtid: cirka 10 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov som sker på campus.

Prov 2 – Huvudinstrumentprov på Edsberg

Provet sker på Edsbergs campus.

Till detta prov ska du förbereda minst tre stycken av olika karaktär och från skilda epoker. Delar av flersatsiga verk är tillåtna. För violinister och pianister ska ett av verken vara en wienklassisk sats.

Ett kort prima vista prov kan ingå.

Ta med din repertoarlista utskriven till provet och ge till juryn. Pianist för ackompanjemang finns tillgänglig på provet. Om du önskar ackompanjemang på ditt prov ska du ta med dig ackompanjemangsnoter till provet. Noterna ska vara tejpade/monterade och färdiga att använda. Du ska inte skicka några noter i förväg till KMH.

Provkod: LS 11.1c Huvudämne Edsberg
Provtid: ca 10-25 minuter
Bedömning: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Prov 3 – Musikteoriprov

Provet sker på plats på KMH och består av tre delmoment.

För godkänt prov ska du

  1. visa grundläggande kunskaper i musiklära: tonnamn, intervall, tonarter, taktarter, notvärden och paustecken samt ackordanalys
  2. visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel samt härmning
  3. visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Provkod: MT-prov
Provtid: 2 timmar
Bedömning: 0-5 p, samt godkänt i varje delmoment. Provet är behörighets- och urvalsgrundande, tillsammans med prov 2. För denna bedömning gäller de kriterier som framgår av tabellen nedan.

Bedömning

Musiklära

Gehör

Satslära

2 poäng
(godkänt)

-

Uppvisar goda kunskaper i gehör.

Uppvisar goda kunskaper i satslära.

1 poäng
(godkänt)

Uppvisar tillräckliga kunskaper i musiklära för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar tillräckliga kunskaper i gehör för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar tillräckliga kunskaper i satslära för att kunna genomgå utbildningen.

0 poäng
(underkänt)

Uppvisar inte tillräckliga kunskaper i musiklära för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar inte tillräckliga kunskaper i gehör för att kunna genomgå utbildningen.

Uppvisar inte tillräckliga kunskaper i satslära för att kunna genomgå utbildningen.

Tillgodoräkna prov 3

Från och med antagningen till hösttermin 2024 behöver alla sökande göra musikteoriprovet. Det kommer det inte gå att tillgodoräkna sig ett godkänt resultat från föregående års musikteoriprov. Det kommer inte heller gå att tillgodoräkna sig musikteoriprovets resultat från andra musikhögskolor.

Du behöver bara göra musikteoriprovet en gång om du söker till flera av dessa kandidatprogram:

Relaterad kontakt