Musik i oordning – motspel, komplexitet och kollektiv improvisation

Forskningsprojektet undersökte kollektiv improvisation och hur det kollektiva inverkar på individens kreativitet, både inom och utanför musiken, under ledning av Klas Nevrin, med The Revoid Ensemble som projektgrupp.

Forskningsprojektet inkluderade konserter, seminarier och workshops. Aktiviteterna skapade nya kontaktytor mellan musiker, konstnärliga forskare, publik och pedagoger, både nationellt och internationellt.

Utgångspunkten för forskningsprojektet var ett antal workshops som har drivits med stöd av Statens Musikverk och Svensk Jazz mellan 2012 och 2016. Dessa integreras nu med ett internationellt samarbete i The Revoid Ensemble.

Projektet beviljades ett treårigt projektstöd om totalt 4,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och Stockholms konstnärliga högskola under perioden 2016-2019.

Syfte

Improvisatoriska skeenden kan säga en hel del om våra förväntningar och värderingar, vare sig det gäller musik, utbildning eller något annat sammanhang.

Klas Nevrin ville synliggöra de lekfulla aspekterna av konstnärligt skapande. Att lägga alltför stor vikt vid kontroll, planering och individualitet riskerar att cementera föreställningar och hindra oss i vår utveckling. Att improvisera kollektivt däremot innebär att bjuda in det oväntade, det som händer när det vi gör får motstånd eller medhåll i något annat, att bejaka den komplexa ordning som uppstår ur oordning eller vid randen av kaos.

Projektet har bidragit till metod- och teoribildning inom konstnärlig forskning. Med inspiration från bland annat komplexitetsteori och den franske filosofen Gilles Deleuze finns möjligheter att se oordning och icke-kontroll som något genuint värdefullt, i konsten och naturen såväl som i existentiella eller sociala sammanhang.

The Revoid Ensemble och projektets medlemmar

Ensemblen, vars medlemmar ingår som forskare i projektet, består av:

  • Klas Nevrin, kompositör, pianist och lärare vid KMH
  • Anna Lindal, violinist, vice-rektor vid Operahögskolan och professor i musikalisk gestaltning
  • Katt Hernandez, violinist och doktorand i konstnärlig forskning vid Lunds universitet
  • Ricard Österstam, trumslagare och improvisationspedagog

Utöver ensemblen medverkade fyra välrenommerade improvisationsmusiker:

  • Audrey Chen, cellist och vokalist, USA/Tyskland
  • Eivind Lønning, trumpetare, Norge
  • Per Texas Johansson, klarinettist och saxofonist, Sverige
  • Vilhelm Bromander, basist, Sverige

Relaterad kontakt