Provbeskrivning för master, komposition – jazz

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-28000

Prov 1 – Digital uttagning

Det första provet är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra nästa prov. I detta prov ska du förbereda en presentationstext samt arbetsprover där du presenterar ditt eget arbete.

Arbetsprov:

  • Lämna en kort kommentar för varje verk.
  • Notmaterial skall vara utskrivet i pdf-format.
  • Följande format för inspelningar är tillåtna: WAV och AIFF
  • Märk alla filer och notmaterial med namn, titel och kompositionsår.
  • Skicka ej midi-filer.

Presentationstext:

  • Ett välformulerat CV i pdf-format där du presenterar din utbildning och övrig verksamhet som är relevant för ansökan, samt
  • En skriftlig projektbeskrivning eller avsiktsförklaring i pdf-format (på max 400 ord/3000 tecken inklusive blanksteg) där du beskriver en projektidé för det examensarbete som du har för avsikt att arbeta med och som kommer att resultera i ett avslutande examensarbete uppdelat på en praktisk del samt en skriftligt reflekterande del.

Märk presentationstexten med namn, personnummer och den utbildning du sökt.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 24.0a Arbetsprov komposition
Provtid:
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0). Detta prov ligger även som grund i urvalsbedömningen av Prov 2 – Samtal.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov.

Prov 2 – Samtal

Juryn håller ett samtal med dig där du får möjlighet att beskriva din bakgrund som t.ex. tidigare utbildning, särskilda intresseområden, kompositorisk inriktning m.m. Under samtalet kan du också komma att få frågor om din projektidé för examensarbetet. samtalet kommer att genomföras via digital plattform så som Skype, Zoom eller liknande.

Provkod: LS 24.6 Arbetsprov, samtal, komposition
Provtid: ca 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Även Prov 1 ligger som grund i urvalsbedömningen av Prov 2.

Relaterad kontakt