Rytmiklektion på Kungl. Musikhögskolan i april 2022.

Incca Rasmusson

Incca Rasmusson undersöker rytmiken som metod för att undervisa i musik, med särskilt fokus på kroppsligt lärande inom högre musikutbildning, i en historisk, nationell och internationell kontext.

Projekttitel: Swedish Eurhythmics 1906-1978 – emancipating embodied knowledge
Forskarutbildningsämne: Musikpedagogik
Huvudhandledare: Prof. Erkki Huovinen, KMH
Bihandledare: Peter K. Andersson, Örebro universitet
Antagen vid:
Lunds universitet
Projektperiod: 2019-2025

Avhandlingens syfte

Rytmik är en upplevelsebaserad metod för att undervisa i musik genom rörelse och rörelse genom musik. Syftet med avhandlingen är att, i perspektiv av synen på kroppen och kroppsligt lärande, positionera svensk rytmiklärarutbildning och rytmikundervisning inom högre musikutbildning, i en historisk, nationell och internationell kontext.

Verbalisering av rytmik i perspektiv av förkroppsligande, embodiment, kommer förhoppningsvis vara till nytta för professionen, och en vetenskaplig avhandling inom fältet kan ge rytmikundervisning en vetenskaplig grund i Sverige.

Om doktoranden

Incca Rasmusson är doktorand i musikpedagogik med fokus på rytmik. Hon är adjunkt vid KMH, och undervisar företrädesvis i rytmik (metrik och solfège), körmetodik och kördirigering samt handleder skriftliga självständiga arbeten. Hon är dirigent och konstnärlig ledare för Rasmussons Vokalensemble.

Hon hittar kvinnorna bakom rytmiken, intervju med Incca Rasmusson

Relaterad kontakt