Johan Börelius

Johan Börelius ämnar via sitt avhandlingsprojekt undersöka lärares och elevers kommunikation under en-till-en sång- eller instrumentundervisning på gymnasienivå.

Projekttitel: Kommunikation inom sång- eller instrumentundervisning på gymnasienivå
Forskarutbildningsämne: Utbildningsvetenskap
Huvudhandledare: Prof. Erkki Huovinen, KMH
Bihandledare: Arnold Pears, KTH
Antagen vid:
Lunds universitet
Projektperiod: 2022-2027

Avhandlingens syfte

Som en del av Lunds universitets forskarskola ROCIT (Research on collaboration in teacher education) utforskar Johan genom sin studie såväl verbal som ickeverbal kommunikation inom sång- eller instrumentundervisning med förhoppningen att bidra med kunskap om de mångfacetterade och komplexa interaktioner som lärare och elever samverkar i. Ett centralt tema är hur olika interaktioner tolkas av de två huvudsakliga kommunikatörerna, men även ur ett tredjepartsperspektiv.

Om doktoranden

Johan har erhållit lärarexamen med inriktning mot klassisk sång, ensemblespel och musikteori vid KMH. Från 2015 till dess att han påbörjade sin doktorand 2022 arbetade han på Nordiska Musikgymnasiet som lärare i bland annat sång, ensemble, arrangering och komposition, musikteori och gehör samt ensembleledning. Han ledde och dirigerade även skolans stråkorkester och kör. Genom sitt ledarskap för den musikpedagogiska lärargruppen ledde han projekt inom bland annat specialpedagogik, vilket var gnistan som väckte hans intresse för forskning. Han har även frilansat som klassisk sångare och har komponerat och arrangerat musik för ett flertal körer och ensembler.

Relaterad kontakt