Olof Misgeld

Olof Misgelds avhandlingsprojekt handlar om att beskriva och undersöka koncept inom folkmusikteori och att utmana dem genom konstnärliga tillämpningar. Syftet är att fortsätta utveckla koncept, verktyg och metoder att använda i konstnärliga och pedagogiska sammanhang inom folkmusik.

Projekttitel: Spelet och dansen – verktyg för musikaliskt skapande inom folkmusik
Forskarutbildningsämne: Medieteknik
Huvudhandledare: André Holzapfel, KTH
Bihandledare: Prof. Sven Ahlbäck, KMH
Antagen vid:
KTH
Projektperiod: 2017-2024

Avhandlingens syfte

Olof Misgelds forskningsprojekt fokuserar på verktyg och strategier för samspel mellan musik och dans inom svensk folkmusik. Han studerar samspel i musik och dans med hjälp av olika metoder, och hur samspelet kan användas i utvecklandet av förhållningssätt och strategier i ett musikaliskt skapande.

Folkmusikteori och metod för stilanalys

Forskningens bakgrund finns i folkmusikteori, som har utvecklat och påverkat dagens folkmusik i och med att utbildningsprogram för folkmusiker har skapats, på KMH och i andra nordiska länder. På KMH ingår spel till dans som en central del i folkmusikutbildningarna.

Med fokus på verktyg för stilistiska uttrycksätt i samspelet mellan musik och dans, ingår fördjupade studier av utförandestilar inom svensk folkmusik som en viktig del.

Till detta används metoder som utvecklas inom folkmusikteori på KMH, som metoder för stilanalys och olika tekniska applikationer, som MoCap och andra, för transkription, annotation och rörelseanalys.

Förväntat resultat

Målsättningen är att utveckla kunskap om musikalisk gestaltning, om interaktion mellan musik och dans samt om hur teoretiska begrepp kan utvecklas som verktyg för musikaliskt skapande.

Om doktoranden

Olof Misgeld kommer från Uppsala, är musiker, fiolspelman och anställd som lektor i musikteori med inriktning svensk folkmusik på KMH.

Som musiker är han verksam i flera ensembler, som teatermusikmakare och i mångåriga samarbeten med några av Sveriges främsta dansare och danspedagoger inom folkdansområdet.

Olof har utbildningar som musiker och teoripedagog och har varit anställd på KMH sedan 2001 som lärare, mentor, studierektor vid Institutionen för folkmusik. Idag är han institutionsföreträdare vid samma institution och sitter som ledamot i KMH:s utbildnings- och forskningsnämnd.

Relaterad kontakt