George Kentros

Foto: Anna Drvnik

George Kentros

George Kentros är anställd som projektledare på KMH och bedriver forskning om de skillnader och likheter som finns mellan olika tolkningsmetoder av nyskrivna musikverk och musikverk som har skrivits under andra historiska perioder.

Om forskaren

George Kentros är violinist och konstnärlig forskare på KMH genom VR-projektet Tillbaka till framtiden! Han är även lärare på det internationella masterprogrammet CoPeCo. Under de senaste 25 åren har han agerat som kammarmusiker, avantgarde klubbarrangör och festivalledare främst inom det experimentella musikfältet och har framträtt som solist och kammarmusiker i Nord- och Centralamerika, Europa, Japan och Oceanien.

Han har grundat flera experimentella ensembler, från Pärlor för svin och There are no more four seasons (tillsammans med Mattias Petersson), till den tämligen nybildade sextetten GAHLMM, där musiker med olika bakgrund inom det experimentella fältet (elektroniskt, improviserande och partiturbaserade) samsas kring gemensamma sätt att musicera.

Han har haft många kulturpolitiska uppdrag och varit styrelsemedlem i International Society of Contemporary Musics (ISCM) exekutiva kommitté sedan 2018.

Forskningsbeskrivning

Georges samarbete med Mattias Petersson i There are no more four seasons gav upphov till funderingar kring verkkonceptets ontologi, vilket ledde till det nuvarande VR-projektet ”Tillbaka till framtiden!”. I detta projekt leder han en forskningsgrupp bestående av Mattias Petersson, tonsättare och musikern Ida Lundén och den Freiburgsbaserade pianisten Rei Nakamura. Dessa fyra tar avstamp i historiska musikverk och applicerar tekniker och teorier inspirerade av nutida konst, filosofi och musikforskning för att hitta alternativa sätt att höra och spela dessa.

Läs mer om Tillbaka till framtiden!

Relaterad kontakt