Edsbergs slott

Studierektor på Edsbergs slott: Prof. Mats Widlund 
mats.widlund@kmh.se

På Edsbergs slott bedrivs sedan 1958 undervisning i violin, viola, violoncell, piano samt kammarmusik på hög internationell nivå. Verksamheten bedrevs ursprungligen av Sveriges Radio, men är sedan 1999 en del av Institutionen för klassisk musik vid KMH.

Utbildningarna vid Edsbergs slott syftar till att ge ett bredare kulturellt perspektiv på musik genom ett nära samarbete mellan teoretiska och instrumentala studier. Inom kammarmusiken koncentreras undervisningen terminsvis kring speciella teman som kan vara knutna till en epok, ett geografiskt område eller enskilda tonsättare. På så sätt kombineras framträdanden med kammarmusik inte bara med teoretiska analyser av de verk som framförs utan också med undervisning om det samhälle i vilket musiken komponerades. Stråkstudenterna bildar tillsammans Edsbergs kammarorkester som gör ett par produktioner om året.

Trots sin ringa storlek är Edsbergs slott en mycket internationell miljö. Besök av internationella gästlärare är ett vanligt inslag.

Som del av studenternas utbildning ges ofta offentliga konserter med orkester, kammarmusikensembler och individuella instrumentalister.

Vid Edsberg bedrivs Kandidatprogram, Masterprogram, Avancerad påbyggnad (diplom) samt möjlighet till ett års studier som gäststudent inom Erasmus och Nordplusprogrammet. Samtliga ärutbildningsprogram inom den klassiska institutionen med profil Edsberg (ed)

Lärarna vid Edsbergs slott är:

Per Enoksson violin. Malin Broman viola. Torleif Thedéen cello. Mats Widlund piano. Mats Zetterqvist kammarmusik. Per Lundberg instudering (tjstled lå 2013/14). Love Derwinger, instudering (vik). Peter Holmberg musikteori och Göran Fant musik och samhälle.

Information: AnnCharlotte Nordfeldt Intendent Edsbergs slott, 
anncharlotte.nordfeldt@kmh.se 
tel: +46 8 356780

Violin, viola, cello, piano and chamber music have been taught at Edsberg Manor since 1958 in the form of thematic studies on an internationally high level. Since 1999 these activities are organized as part of the Department of Classical Music at the Royal College of Music, with a separate chamber orchestra and numerous visits by guest teachers.

Studies at Edsberg Manor aim to provide a broader cultural perspective on music by closely linking theoretical and instrumental studies.

Each semester is devoted to a specific theme. Accordingly, chamber music performance is combined not only with theoretical analyses of the works performed but also with lectures about the society in which the music was composed. Throughout their education all students at Edsberg play chamber music and participate in the themes. Edsberg Manor also has a chamber orchestra formed by string students.

Despite its small size Edsberg Manor is a very international environment. This year, seven nationalities are represented among 25 students. Visits by international guest teachers are a regular feature.

Public concerts with orchestra, chamber music ensembles, and individual instrumentalists are frequently given by the students as a part of the education.

At Edsberg Manor tuition is offered on piano, violin, viola and violoncello and for ensembles playing these instruments.

Information: AnnCharlotte Nordfeldt Intendent of Edsberg Manor, 
phone: +46 8 356780

Edsbergs slott
Landsnoravägen 10, 192 51 Sollentuna


Visa större karta
Uppdaterad 2014-02-24