Forskning vid KMH

Vid KMH bedrivs forskning kring musikens skapande- och lärandeprocesser. Frågeställningarna om den konstnärliga kunskapsbildningen angrips från såväl vetenskaplig som konstnärlig utgångspunkt.

Forskningsstrategier för KMH 2012-2014 (pdf)


KMH:s högre seminarium om forskning

Välkommen till första omgången av KMH:s högre seminarium för forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.   

Vad är det som gör att det svänger? Bengt Stark och Jan Adefelt 

Torsdagen den 5 februari kl. 9.15-11 i Lilla Salen

Jan Adefelt och Bengt Stark

Uppdaterad 2015-01-21