Forskning

Vid KMH bedrivs forskning kring musikens skapande- och lärandeprocesser. Frågeställningarna om den konstnärliga kunskapsbildningen angrips från såväl vetenskaplig som konstnärlig utgångspunkt.

Forskningsstrategier för KMH 2012-2014 (pdf)

Postgraduate music education studies at KMH are conducted in association with Stockholm University. Together with several other higher education establishments in Stockholm, KMH is taking part in a research school focusing on learning processes in the arts. Special research projects are underway in association with other departments.

Within KMH itself, active artistic development work is continuously in progress, both within the framework of regular teaching activities and in the form of special projects.

Doctoral theses and essays, as well as documentation of certain artistic development projects, are published and sold by KMH Förlag (KMH Publishing Company).

Uppdaterad 2014-06-16