Forskning vid KMH

Ur KMH:s strategi 2015-2017:

KMH ska ha en forskningsmiljö där forskning inom musik och musikpedagogik, även på interdisciplinär bas, utvecklas och leds genom nationell och internationell samverkan.

KMH ska ha varaktiga samarbeten kring forskarutbildning med lärosäten som har ett intresse för att utveckla sin egen verksamhet genom musik.

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund samt, i samarbete med andra lärosäten, utbildning på forskarnivå.

Frågeställningar om konstnärliga processer undersöks på vetenskaplig och konstnärlig grund och ger KMH en övergripande inriktning mot musikalisk kunskapsbildning. Detta är ett sätt att skapa synergier mellan expertis på konstnärlig och vetenskaplig grund, som också kommer utbildningen till godo. Forskningsanknytningen i utbildningen ger djup och höjd åt nästa generations musiker.

Musik är ett stort forskningsområde, som har bäring på en rad andra ämnen såsom hälsa, teknik, ekonomi osv. KMH verkar dels som ett enskilt, specialiserat lärosäte, dels i samarbeten med andra lärosäten och organisationer, som företrädare för det stora ämnesområdet musik.


KMH:s högre seminarium för forskning

Välkommen till andra säsongen av KMH:s högre seminarium för forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.   

Måndagar 15:15-17:00

31 aug                       
Prof. Sven Ahlbäck, FM
Att forska genom, i, om och på musik. Om forskningsmetodik i konstnärlig forskning i relation till olika forskningstraditioner.

14 sep                       
Doktorand Ulf Söderberg, KK
Generalbasspel – en konstnärlig bro mellan teori och praktik.

28 sep                      
Lektor Ambjörn Hugart, MPS
Musikfabriken. Erfarenheter från ett Arvsfondsprojekt

19 okt                       
Prof. Stefan Therstam, KK
Om improvisation i orgelspel

2 nov                         
Prof. Karin Rehnquist, KDM
Ropet, bönen, besvärjelsenatt söka nya musikaliska uttryck för ursprungliga mänskliga behov

23 nov                      
Prof. Bill Brunson, och doc. Henrik Frisk, KDM
Sound/Space and the Listening Mind

7 dec                          
Doktorand Anna Einarsson, Konstnärliga forskarskolan
Upplevelser av interaktiv teknik i komposition och framförande.

Ordförande vid det Högre seminariet är UFN:s ordförande Erik Lanninger.

Välkomna!


Doktorsdisputation i musikpedagogik

Fredag 29 maj kl. 13:00 Lilla salen

Porträttbild av Annika Falthin

Annika Falthin försvarar sin doktorsavhandling i musikpedagogik:

Meningserbjudanden och val
En studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet

Opponent: biträdande professor Johan Söderman, Malmö Högskola


Abstract:

Affordance and choice: performing music in lower secondary school

The purpose of this study is to elucidate affordances and meaning-making processes where students in Compulsory lower secondary education learn to play music together in music class. The data consists of a series of observed music lessons, performances and stimulated recall interviews in two 8th form classes, video recorded in the course of one term.

The analysis focuses on students’ and their teacher’s musical interaction and sign making during music class. In order to explore multimodal aspects of sign making in teaching and learning, the study rests on a theoretical framework of social-semiotic multimodality and design theory of learning. Nine students, strategically selected, were observed more frequently than the rest. Excerpts of their singing and playing music on different occasions were transcribed into scores in which musical notation together with other graphic signs and written descriptions represent the events. The scores visualise multimodal aspects of musical interaction, which made a 'fine grained' analysis of meaning-making processes possible. Further, an analysis was made of how the students and their teacher expressed themselves about the playing and learning and how this related to their observed actions.

The result reveals how the teacher’s physical and verbal communicative sign combinations and choice of repertoire conveyed several layers of meaning by means of instructions for playing and by references to different discourses and genres. During lessons the principle of recognition was present in all of the teacher's sign making but it might be expressed in different modes including expected actions that surprised, amused and helped students to link different musical parameters together. Through transmodal translations of the teacher’s signs, students, linked short fragments of their parts together, and taking turns with the teacher, made longer musical lines. It was found that students’ activities and utterances indicated that a shared sense of meaning and acceptance took precedence over personal musical wishes and preferences.

The study contributes to a close insight and understanding of how young people's meaning-making processes may be manifested in music 'teaching- and-learning' in heterogeneous classes, as well as of the significance of teachers’ sign-making in that process. The results of the study warrant a discussion of how musical learning is made possible and is restricted depending on how music teaching in schools is designed.

Keywords: music teaching, musical interaction, meaning making, semiotic resources, re-design, transmodality, dialogue

Uppdaterad 2015-06-04