Forskning vid KMH

Vid KMH bedrivs forskning kring musikens skapande- och lärandeprocesser. Frågeställningarna om den konstnärliga kunskapsbildningen angrips från såväl vetenskaplig som konstnärlig utgångspunkt.

Forskningsstrategier för KMH 2012-2014 (pdf)

Uppdaterad 2014-10-13