Forskning vid KMH

Vid KMH bedrivs forskning kring musikens skapande- och lärandeprocesser. Frågeställningarna om den konstnärliga kunskapsbildningen angrips från såväl vetenskaplig som konstnärlig utgångspunkt.

Forskningsstrategier för KMH 2012-2014 (pdf)


KMH:s högre seminarium för forskning

Välkommen till första omgången av KMH:s högre seminarium för forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.   

Torsdagar kl. 9:15-11:00

Tor 26/3  A 399  

Foto av byggnadsstöttor, illustration till "scaffolding"Frans Hagerman: 
Kunskapens stöttor - betydelsen av scaffolding vid musikaliskt lärande

Tor 23/4  A 433  
Stefan Therstam: 
Om improvisation i orgelspel. 

Tor 21/5  A 399  
Kim Hedås och Johan Fröst: 
Att doktorera i musik, erfarenheter från  Sverige och USA.

Uppdaterad 2015-03-02