Aktuella fristående kurser

KMH erbjuder både sammanhängande utbildningsprogram och fristående kurser.

De fristående kurserna har normalt en omfattning om 5-15 hp. De genomförs under olika perioder av året, ibland som återkommande kurstillfällen under en längre tid, ibland som distanskurser, och ibland i form av koncentrerade helg- eller sommarkurser.

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval och eller/ särskilda antagningsprov kan förekomma, se kursplanen för information.

De fristående kurserna annonseras ut fortlöpande på denna sida. Här publiceras också datum för ansökning och antagning till varje kurs.

De kursbeskrivningar som finns för de kurser som för närvarande ej är sökbara avser i den form de presenteras på hemsidan endast att ge en allmän information om kursens innehåll, och kan komma att ändras när kursen blir aktiv.

Om du är intresserad av en kurs som anges som för närvarande ej är sökbar, kontakta den som är ansvarig för kursen för mer information. Det är institutionerna som beslutar om kursen kommer att ges eller ej.

European Chamber Music Course 1, 6 ECTS
European Chamber Music Course 2, 6 ECTS
European Chamber Music Course 3, 6 ECTS


Kurser som just nu är öppna för anmälan:

European Chamber Music Course 1, 6 hp

European Chamber Music Course 2, 6 hp

European Chamber Music Course 3, 6 hp

Kurser som erbjuds andra perioder under läsåret:

European Master Classes 1, 6 hp

European Master Classes 2, 6 hp

European Master Classes and Orchestra 1, 7,5 hp

European Master Classes and Orchestra 2, 7,5 hp

European Master Classes and Orchestra 3, 7,5 hp

Filmmusikens grunder, 5 hp

Folkmusikensemble 5 hp

Folksångensemble 5 hp

Grundläggande gehör i teori och praktik, 15 hp

Grundläggande musiklära i teori och praktik, 15 hp

Handledarutbildning för musiklärare 7,5 hp

Instrumentalmetodik 1, 10 hp

Komposition för jazzorkester, 10 hp

Konstnärlig forskningsförberedande kurs inom olika konstnärliga ämnesområden

Körmetodik 1, 5 hp

Kulning, 5 hp

Metodik, jazztradition 1, 10 hp

Metodik, jazztradition 2, 10 hp

Musik och hälsa, 30 hp

Musikalisk kunskapsbildning ur ett vetenskapligt perspektiv 15 hp

Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet 15 hp

Musikpedagogiskt arbete - studier av musikalisk kunskapsbildning och lärande, 5 hp

Musikproduktion, grundkurs, 7,5 hp

Musikteorimetodik 1, 5 hp

Rytmik och instrument 1, 5 hp

Rytmik och instrument 2, 5 hp

Rytmik – Musik – Metodik, steg 1, 10 hp

Sångmetodik 1, "mix" blandade genrer, 10 hp

Sångmetodik 1, 10 hp

Sångmetodik, fördjupning, 10 hp

Teoretiska perspektiv inom musikpedagogik 15 hp

Vetenskapsteori och metod 15 hp

Webbproduktion, 5 hp

Uppdaterad 2014-06-25