Fristående kurser

Friståede kurser: European Master Classes & Orchestra, 15-23 augusti 2015

KMH erbjuder både sammanhängande utbildningsprogram och fristående kurser.

De fristående kurserna har normalt en omfattning om 5-15 hp. De genomförs under olika perioder av året, ibland som återkommande kurstillfällen under en längre tid, ibland som distanskurser, och ibland i form av koncentrerade helg- eller sommarkurser.

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval och eller/ särskilda antagningsprov kan förekomma, se kursplanen för information.

De fristående kurserna annonseras ut fortlöpande på denna sida. Här publiceras också datum för ansökning och antagning till varje kurs. 

De kursbeskrivningar som finns för de kurser som för närvarande ej är sökbara avser i den form de presenteras på hemsidan endast att ge en allmän information om kursens innehåll, och kan komma att ändras när kursen blir aktiv. 

Om du är intresserad av en kurs som anges som för närvarande ej är sökbar, kontakta den som är ansvarig för kursen för mer information. Det är institutionerna som beslutar om kursen kommer att ges eller ej.


Kurser som just nu är öppna för anmälan:

European Master Classes and Orchestra 1, 7,5 hp

European Master Classes and Orchestra 2, 7,5 hp

European Master Classes and Orchestra 3, 7,5 hp

Folkmusikensemble 5 hp

Folkmusikteori, introduktion 5 hp

Folksångensemble 5 hp

Grundläggande musiklära i teori och praktik, 15 hp

Handledarutbildning för musiklärare 7,5 hp

Handledarutbildning i musikterapi 30 hp

Instrumentalmetodik 1, 10 hp

Körmetodik 1, 5 hp

Kulning, 5 hp

Musik och hälsa, 30 hp

Musikteorimetodik 1, 5 hp

Rytmik och instrument 1, 5 hp

Rytmik – Musik – Metodik, steg 1, 10 hp

Sångmetodik 1, 10 hp

Sångmetodik, fördjupning, 10 hp

Teoretiska perspektiv inom musikpedagogik 15 hp


Se även
Kurser som erbjuds andra perioder under läsåret
Uppdaterad 2015-02-18