Kontakt

Besöksadress: 
OBS: Huvudentré och godsmottagning flyttad till Lidingövägen 12 fr.o.m. september 2013

Postadress:
Box 27 711, 115 91 Stockholm
Tel. växel 08-16 18 00

Faktureringsadress:
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68 
833 83 Strömsund

KMH:s organisationsnummer
:
20 21 00-1215

Allmänna frågor:
info@kmh.se samt telefon 08-16 18 00 (växel)
Fax: 08-664 14 24

Registratur:
Registraturen är normalt öppen vardagar 08.30-12.00, 13.00-16.30. registrator@kmh.se Undantag meddelas i samband med större helger, sommartid etc.

Utbildningar och antagning, beställning av katalog och ansökningshandlingar:
antagning@kmh.se samt telefon 08-16 32 00

Frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal:
Studieadministrativa avdelningen, e-post international@kmh.se, tel. 08-16 18 41

Allmänna frågor och synpunkter på KMH:s webbtjänster:
webbred@kmh.se, Måns Tengnér, samverkansledare, tel. 070-173 15 63

 

Karta över KMH – Valhallavägen
Sök personal

Address:

Kungliga Musikhögskolan (KMH)
Visit: Valhallavägen 105
Mail: Box 27 711, SE-115 31 STOCKHOLM

For questions about programmes and admissions, for ordering catalogues and application forms:
antagning@kmh.se
tel.+46 8 16 32 00

General questions:
info@kmh.se, registrator@kmh.se
tel. +46 8-16 18 00 (switchboard) 
fax: +46 8 664 14 24

Questions about exchange programmes and international cooperation:
Student Affairs Office, e-mail: international@kmh.se
tel. +46 8 16 18 67, +46 8 16 18 41

Uppdaterad 2013-11-11