Kontakt

Allmänna frågor:
info@kmh.se samt telefon 08-16 18 00 (växel)
Fax: 08-664 14 24

Registratur:
registrator@kmh.se tel. 08-16 18 37
Normalt öppen vardagar 08:30-12:00, 13:00-16:30.
Undantag meddelas i samband med större helger, sommartid etc.

Utbildningar och antagning, beställning av ansökningshandlingar:
KMH:s studentexpedition / Studiecentrum:

antagning@kmh.se samt telefon 08-16 32 00

Internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal:
international@kmh.se

Samverkansärenden, studiebesök, marknadsföring
samverkan@kmh.se


Postadress:
Box 27711, 115 91 Stockholm
Tel. växel 08-16 18 00

Besöksadress:
Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm

Leveransadress:
Melodislingan 17, 115 51 Stockholm

Faktureringsadress:
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68 
838 73 Frösön

KMH:s organisationsnummer
20 21 00-1215


Här hittar du organisation och anställda


Öppettider


Allmänna frågor och synpunkter på KMH:s webbtjänster:
Måns Tengnér, samverkansledare
mans.tengner@kmh.se, tel. 070-173 15 63

Uppdaterad 2016-08-17