Kontakt

Postadress:
Box 27711, 115 91 Stockholm
Tel. växel 08-16 18 00

Besöks- och leveransadress
Lidingövägen 12, 115 51 Stockholm

OBS: Huvudentré och godsmottagning är på adress Lidingövägen 12 (entré A7) under byggnadsperioden fram till sommaren 2016.

Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar är starkt begränsad under byggnadsperioden.
Säkrast är taxi/färdtjänst till huvudentrén A7 (Lidingövägen 12).  

Faktureringsadress:
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68 
838 73 Frösön

KMH:s organisationsnummer:
20 21 00-1215

Allmänna frågor:
info@kmh.se samt telefon 08-16 18 00 (växel)
Fax: 08-664 14 24

Registratur:
Registraturen är normalt öppen vardagar 08.30-12.00, 13.00-16.30. registrator@kmh.se Undantag meddelas i samband med större helger, sommartid etc.

Utbildningar och antagning, beställning av katalog och ansökningshandlingar:
antagning@kmh.se samt telefon 08-16 32 00

Frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal:
international@kmh.se

Allmänna frågor och synpunkter på KMH:s webbtjänster:
webbred@kmh.se, Måns Tengnér, samverkansledare, tel. 070-173 15 63

 

Karta över KMH – Valhallavägen
Sök personal

Address:

Kungliga Musikhögskolan (KMH)
Visit: Valhallavägen 105
Mail: Box 27 711, SE-115 31 STOCKHOLM

For questions about programmes and admissions, for ordering catalogues and application forms:
antagning@kmh.se
tel.+46 8 16 32 00

General questions:
info@kmh.se, registrator@kmh.se
tel. +46 8-16 18 00 (switchboard) 
fax: +46 8 664 14 24

Questions about exchange programmes and international cooperation:
Student Affairs Office, e-mail: international@kmh.se
tel. +46 8 16 18 67, +46 8 16 18 41

Uppdaterad 2014-09-29