Kontakt

Allmänna frågor:
info@kmh.se samt telefon 08-16 18 00 (växel)
Fax: 08-664 14 24

Registratur:
registrator@kmh.se tel. 08-16 18 37
Normalt öppen vardagar 08:30-12:00, 13:00-16:30.
Undantag meddelas i samband med större helger, sommartid etc.

Utbildningar och antagning, beställning av ansökningshandlingar:
KMH:s studentexpedition / Studiecentrum:

antagning@kmh.se samt telefon 08-16 32 00

Internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal:
international@kmh.se

Samverkansärenden, studiebesök, marknadsföring
samverkan@kmh.se


Postadress:
Box 27711, 115 91 Stockholm
Tel. växel 08-16 18 00

Faktureringsadress:
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
FE68 
838 73 Frösön

KMH:s organisationsnummer
20 21 00-1215


Här hittar du organisation och anställda


Öppettider


Besöks- och leveransadress

Lidingövägen 12, 115 51 Stockholm

OBS: Huvudentré och godsmottagning är på adress Lidingövägen 12 (entré A7) under byggnadsperioden fram till sommaren 2016.

Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar är starkt begränsad under byggnadsperioden.
Säkrast är taxi/färdtjänst till huvudentrén A7 (Lidingövägen 12).  

KMH Campus fr.o.m. september 2013


Allmänna frågor och synpunkter på KMH:s webbtjänster:
Måns Tengnér, samverkansledare
mans.tengner@kmh.se, tel. 070-173 15 63

Uppdaterad 2016-04-18