Våra utbildningar


KMH erbjuder utbildningar i bl.a. klassisk musik, jazz, folkmusik, musik från andra kulturer, musik- och medieproduktion, komposition, dirigering och musikpedagogik, samt olika ämneslärarutbildningar med inriktning musik.

Utbildning vid KMH sker huvudsakligen i form av sammanhängande utbildningsprogram med olika profiler och inriktningar:

Grundnivå (leder i allmänhet till kandidatexamen)
Avancerad nivå (leder i allmänhet till master- eller magisterexamen) 
Forskarnivå (leder till doktorsexamen)
Lärarutbildningar (leder till ämneslärarexamen)

Anmälning till utbildningsprogram sker via antagning.se


Ansökningsperioden för studiestart hösten 2016 är

1 december till 15 januari för konstnärliga utbildningsprogram

15 mars till 15 april för ämneslärarprogram, master- och magisterprogram i musikterapi

Se vidare Tidtabell 2016.

För antagning till utbildningsprogram krävs både allmän och särskild behörighet. 
Läs mera här om behörigheter, antagningsprov och kompletterande handlingar.

För utbytesstudenter gäller särskilda villkor:
Se Information för utländska studenter.

KMH erbjuder också fristående kurser med varierande kursperioder, antagningsvillkor och ansökningsdatum.

Övningsundervisning ges av studenter vid KMH och finns för olika åldrar och stadier

Uppdaterad 2016-04-25