Våra utbildningar

KMH erbjuder utbildningar i bl.a. klassisk musik, jazz, folkmusik, musik från andra kulturer, musik- och medieproduktion, komposition, dirigering och musikpedagogik, samt olika ämneslärarutbildningar med inriktning musik.

Utbildning vid KMH sker huvudsakligen i form av sammanhängande utbildningsprogram med olika profiler och inriktningar:

Grundnivå (leder i allmänhet till kandidatexamen)
Avancerad nivå (leder i allmänhet till master- eller magisterexamen) 
Forskarnivå (leder till doktorsexamen)
Lärarutbildningar (leder till ämneslärarexamen)

Anmälning till utbildningsprogram sker via antagning.se


Sista anmälningsdag för studiestart hösten 2016 är

15 januari för konstnärliga utbildningsprogram

15 april för ämneslärarprogram, master- och magisterprogram i musikterapi

Se vidare Tidtabell 2015. (Tidtabell 2016 publiceras under hösten.)

För antagning till utbildningsprogram krävs både allmän och särskild behörighet. 
Läs mera här om behörigheter, antagningsprov och kompletterande handlingar.

För utbytesstudenter gäller särskilda villkor:
Se Information för utländska studenter.

KMH erbjuder också fristående kurser med varierande kursperioder, antagningsvillkor och ansökningsdatum.

Övningsundervisning ges av studenter vid KMH och finns för olika åldrar och stadier

Uppdaterad 2015-11-16