Barn sjunger med barn

The event has taken place

Vi reser jorden runt .

Välkommen till konsert med 200 barn i åldrarna 8–12 år från Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser! Repertoaren följer temat Sånger om och från världen som eleverna själva valt, och som konferencier ser vi Nassim Al Fakir.  

Barn sjunger med barn är en del av Körcentrum Ung - ett treårigt projekt initierat av Föreningen Adolf Fredriks musikklasser och finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att möjliggöra för fler barn att få vara en del av sjungande sammanhang samt att utforska hur barn kan mötas med den gemensamma sången som utgångspunkt. 

Konserten i Kungasalen är en avslutning på projektets andra år där åk 2 och 3 på Farsta grundskola träffat och sjungit tillsammans med åk 4 och 5 från Adolf Fredriks musikklasser på samma skola. Vid konserten kommer vi också att tilldela Certifikat till skolor som satsar extra på kultur och musik!

Konserten är en av två konserter som sker under Libravoice Live dagen vid Kungl. Musikhögskolan. Libravoice vid KMH verkar för att på olika sätt främja integration och motverka segregation genom musik.

Medverkande: 2ab, 3ab, 4gh och 5gh under ledning av Anna Smedendahl Rosén och Jonatan Lönnqvist 

Konferencier: Nassim al Fakir 

Musiker: Emma Eskeby tvärflöjt, Emmanouil Georgiouidis kontrabas, Samuel Axelsson, flygel samt vår specialla gäst Olle Linder på slagverk.