Öppet kompositionsforum 8 mars

The event has taken place

Vad kan musik göra för miljön?

Klingande Akademi möter Kompositionsforum
Seminarium, samtal och klingande musik

I samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien och Kungl. Musikhögskolan arrangeras den 8 mars en Klingande Akademi genom Kompositionsforum, där musikforskaren Elin Kanhov och tonsättarna Karin Rehnqvist, Marie Samuelsson och Maria Lithell Flyg möts för ett seminarium med kompositionstudenter och allmänheten. Deltagarna får höra om Elin Kanhovs forskningsprojekt ”Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus”, finansierat av Bernadotteprogrammet (KMA), samt musik ur tonsättarnas repertoar med miljötematik. Anders Lagerqvist och Jacob Kellerman spelar högaktuella Brandnäva för violin och gitarr av Marie Samuelsson, en omarbetad och kortare version av orkesterverket med samma namn för vilket tonsättaren tilldelades Stora Christ Johnson-priset 2023. Programmet inleds av KMA:s forskningssekreterare Pia Bygdéus som kort berättar om Bernadotteprogrammet i samband med en välkomsthälsning.

Denna Klingande Akademi öppnar upp för samtal mellan musikforskningen, tonsättare och studenter om musikens förhållande till miljöfrågor, begrepp som Antropocen och ekokritik, och diskuterar vad musik kan göra för miljön. Varmt välkomna!

Medverkande:

Pia Bygdéus, forskningssekreterare Kungl. Musikaliska Akademien
Elin Kanhov, musikforskare (moderator)
Karin Rehnqvist, tonsättare
Marie Samuelsson, tonsättare
Maria Lithell Flyg, tonsättare
Anders Lagerqvist, violinist
Jacob Kellerman, gitarrist

Ingen biljett behövs.

Upcoming events and concerts

All concerts and events Subscribe to concert info